Mechelen stelt zich kandidaat voor Vlaams project om langdurig werkzoekenden te activeren

De Vlaamse regering heeft een kader vastgelegd om langdurig werkzoekenden te betrekken bij maatschappelijk relevante taken in de lokale gemeenschap. Om de lokale besturen te ondersteunen, lanceerde Europa WSE (Departement Werk en Sociale Economie) een subsidie-oproep waarop steden en gemeenten kunnen intekenen als zij werkplekken voorzien. Ook Mechelen is bereid om mee in dit project te stappen en dient een dossier in. De stad voorziet in werkplekken en, heel belangrijk, de nodige begeleiding van de werkzoekenden.

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse regering de gemeenschapsdienst in. Het project heeft als doel langdurig werkzoekenden te activeren en hun competenties te versterken via maatschappelijk relevante taken bij lokale besturen, vzw’s en scholen. De bedoeling is dat de lokale besturen hierbij werkplekken aanbieden voor deze taken en mentoren aanstellen om de werkzoekenden te begeleiden tijdens hun deeltijdse tewerkstelling.

“De werkloosheid in Mechelen bevindt zich op een laag peil. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren mogen rusten. Gezien het belang van activering en een voldoende gewaarborgd inkomen om uit de armoede te blijven, blijft de stad zich onverminderd inzetten om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Dat wij dit menen blijkt ook heel duidelijk uit ons welbekende actieplan ‘Verhoging Activeringsgraad’. Mensen aan een job helpen is zowel voor de Vlaamse regering als voor onszelf een belangrijke prioriteit, dus het is voor ons een evidentie dat we hier mee onze schouders onder zetten en ons kandidaat stellen voor het project van de gemeenschapsdienst. Het sluit perfect aan bij ons streven naar tewerkstelling voor iedereen en de zoektocht naar een oplossing voor langdurig werkzoekenden in onze stad”, aldus Greet Geypen, schepen van Economie en Ondernemen.

“Het is algemeen geweten dat het voor mensen die langdurig werkzoekend zijn, ook steeds moeilijker wordt om werk te vinden. Mechelaars ondersteunen richting werk is een prioriteit in ons kinderarmoedeplan. Het hebben van een job is echter meer dan de garantie op inkomen. Er zijn ook andere voordelen, zoals sociale contacten, een bepaalde structuur en zingeving in het leven. Via dit project kunnen we langdurig werkzoekenden op korte termijn kansen geven om te starten in een werkcontext zonder een langdurig opleidingstraject. We bouwen samen aan competenties en arbeidsritme. We willen opnieuw perspectief bieden en hen waarderen in hun kwaliteiten en talenten”, klinkt het bij Gabriella De Francesco, schepen van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

De lokale overheden in Vlaanderen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van werkplekken voor deze taken. Dit zijn voornamelijk werkplekken waar werkzoekenden snel aan de slag kunnen gaan zonder dat er een langdurige opleiding nodig is. Op iedere werkplek moeten er ook mentoren binnen het vast personeel worden aangeduid die als werkvloerbegeleider optreden voor deze tewerkgestelden.

Stad Mechelen voorziet in een twaalftal plekken zoals in het Cultuurcentrum, de Bibliotheek of Tivoli, maar er zijn ook mogelijkheden bij Team Openbare Netheid en de Bouwdienst. Ook Zorgbedrijf Rivierenland stelt een zestal werplekken ter beschikking voor onder meer logistieke taken bij de Lokale Dienstencentra. Onze doelgroep heeft heel veel baat bij dergelijke werkgelegenheidsinitiatieven. Woonpunt bekijkt momenteel samen met de stad of ze een aantal plaatsen kunnen creëren binnen hun technische dienst die instaat voor onderhoud en herstel.

De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens twee jaar werkzoekend zijn en die nood hebben aan een intensieve begeleiding en bemiddeling via inzet van werkplekleren, om de brug naar duurzame tewerkstelling te maken.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail