Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Mechelen plaatst 250 nieuwe fietsbeugels

Vanaf 22 februari komen er op 48 locaties in Mechelen 250 fietsbeugels bij, goed voor 500 extra fietsenstalplaatsen. De installatie gebeurt door een externe leverancier. Jaarlijks plaatst Stad Mechelen stallingen bij op plekken waar veel fietsers samenkomen of waar er een nieuwe nood ontstaat om de fiets te stallen. Daarvoor is deze legislatuur een budget voorzien van 90.000 euro per jaar.

 

Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke legt uit: “In de zomer van 2019 deden we als stad zelf een grondige analyse met tellingen in verschillende buurten. Mede op basis daarvan en door de input van Mechelaars kwamen we tot een lijst met prior te behandelen plaatsen voor extra stallingen. Met de ambitie van Mechelen fietsstad groeit natuurlijk ook  de nood aan meer en kwalitatieve fietsenstallingen. ”

Dankzij het advies van verschillende stakeholders, scholen, handelaars en inwoners hebben we een groot aantal locaties goed in beeld kunnen brengen. Deze locaties werden opgesplitst in drie grote zones: schoolomgeving, winkelgebied en wijken. “De extra plaatsing van fietsenstallingen binnen deze drie grote zones past perfect binnen ons Mechels fietsbeleid”, voegt schepen Vanmarcke toe.

 

Meer fietsenstallingen op betere plaatsen

“Het totaal aantal beschikbare fietsenstallingen op het openbaar domein is 3400. Op basis van deze  inventaris konden we de noden tot op straatniveau bepalen en daar rekening mee houden. Op sommige plekken is er een nijpend tekort, op andere plaatsen dan weer capaciteit over”, legt schepen van Openbare Werken Patrick Princen uit.

“Voor het eerst loopt de plaatsing nu via een raamcontract, zodat de doorlooptijd tussen aanvraag en plaatsing korter is. Op die manier kunnen we in de toekomst het aanbod nog sneller laten aansluiten op de vraag“, aldus schepen Princen.

De 250 beugels zijn allemaal van hetzelfde type fietsnietje zoals we er al heel veel hebben. De 48  locaties die nieuwe of extra fietsnietjes krijgen kan men terugvinden op volgende website:

https://www.mechelen.be/nieuwe-fietsenstallingen-2

 

Tweewieler nog steeds in opmars

Door de tweede coronagolf is de fietstrend ook zichtbaar in het najaar en de winter.

Ook is door de opkomst van de elektrische fiets en allerhande bakfietsen zijn er vragen naar nieuwe kwaliteitseisen voor een fietsenstalling. Men investeert in een duurdere speciale fiets, maar wil die ook goed en veilig kunnen stallen. Daarom zetten we in op ruime, kwaliteitsvolle en veilige fietsstalplaatsen voor alle types van fietsen.

“Uiteraard is dit maar een stukje van de oplossing die we kunnen aanbieden. Daarnaast zetten we verder in op deelmobiliteit. Dat geldt ook voor onze MOBIT-deelfietsen en de Blue Bikes. Net zoals bij deelwagens proberen we ook mensen op de deelfiets te krijgen zodat het hebben van een eigen fiets niet langer nodig is. Op expliciete vraag van stad Mechelen zorgde Mobit dat de Mechelaar nu ook een abonnementsformule kan nemen”, vertelt schepen Vanmarcke.

Stad Mechelen heeft de ambitie om tegen 2024, 5000 extra fietsstalplaatsen te realiseren, zowel voor publieke functies als in woonbuurten. “We streven ernaar, in samenspraak met bewoners, ook gehuurde buurtstallingen of fietskluizen te voorzien daar waar de nood het hoogst is. Zo komen de fietsen niet tegen de gevels terecht en blijft de ruimte van het voetpad toegankelijk voor alle voetgangers”, besluit mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

Wie nog een plek weet waar stallingen nodig zijn, mag die bezorgen aan de dienst mobiliteit via  mobiliteit@mechelen.be.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail