Mechelen pakt intrafamiliaal geweld aan

Stad Mechelen zet als eerste stad in Vlaanderen in op laagdrempelige daderhulp voor mannelijke plegers van intrafamiliaal geweld. Voor dit pilootproject werkt de stad samen met het Family Justice Center en het CAW. Voor deze nieuwe groepswerking trekt de stad 19.172 EUR uit afkomstig van Federale COVID-middelen.

Het aantal meldingen van intrafamiliaal geweld is sinds het begin van de coronacrisis verontrustend gestegen. Dit is ook zo in Mechelen en regio. Family Justice Center Mechelen registreerde in 2020 voor Mechelen een verdubbeling van het aantal dossiers. Bovendien speelt hierbij ook een forse toename van de ernst van het geweld en misbruik. Het gaat hierbij zowel om verbaal, fysiek, psychisch geweld als om geweld naar kinderen toe.

Daarbij komen ook enkele belangrijke veiligheidsmechanismen zwaar onder druk te staan. De draagkracht van scholen en Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB’s) zijn na een jaar corona overbevraagd.

“Het coronavirus treft niet alleen de longen, maar raakt ondertussen zowat alle levensdomeinen. Door de onzekerheid en de stress staan ook de gezinnen onder druk”, zegt schepen van Sociale Zaken en Gezin Gabriella De Francesco. “We moeten niet alleen de slachtoffers van familiaal geweld beschermen, maar ook met de daders aan de slag gaan en hen laten stilstaan bij hun aandeel, recidive voorkomen. We zorgen voor een vrijwillige instroom die rechtstreeks toegankelijk is voor de plegers van intrafamiliaal geweld. Met deze vorm van dadergroep zijn we pionier in Vlaanderen.”

Dadergroep
Het Family Justice Center is gestart met een heel laagdrempelige werking en zit tweewekelijks samen met politie, waar verontrustende situaties worden besproken waarmee het centrum outreachend aan de slag gaat. Ook werden de aanmeldingsmogelijkheden vergemakkelijkt voor professionals zoals ziekenhuizen, Kind&Gezin, 1712,…). Vanuit die instroom belt het Family Justice Center de mensen zelf op, en nodigt hen uit voor een gesprek en leiden toe naar een gepast hulpverleningsaanbod.

Om de stijging van het aantal meldingen, ten gevolge van de coronastress, op te vangen, breidde het Family Justice Center Mechelen (FJC ) reeds uit met een extra casusregisseur. Naast een moedergroep werd er sinds september ook een groepsaanbod voor mannelijke slachtoffers opgestart en met deze bijkomende federale middelen dus ook een werking rond en met daders. Samen met het CAW wordt er een laagdrempelig, psycho-educatief en ondersteunend aanbod ontwikkeld voor de mannelijke plegers.

“Daders wordt inzicht geboden in de toxische interactiedynamieken en de cyclus van intrafamiliaal geweld die hun gebrek aan beheersing op gang zet. Een geweldspiraal die vaak van generatie op generatie wordt overgedragen en die wil de stad curatief en preventief breken”, zegt schepen van Preventie Abdrahman Labsir.

“Als FJC brengen we, door onze laagdrempelige werking, heel wat gezinnen op de radar”, zegt Karolien Boonen van het FJC. “Een laagdrempelig, rechtstreeks toegankelijk aanbod voor de zogenaamde ‘plegers’ is een hiaat in de regio waar we nu mee aan de slag gaan. We halen hiervoor inspiratie uit enkele groepswerkingen die in Nederland lopen en heel succesvol blijken. Het FJC zorgt voor instroom van cliënten en voor de bredere opvolging van het hele gezin.”

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail