Mechelen organiseert infoavond over het Mechelen van morgen

Met meer dan 87.000 Mechelaars zijn we ondertussen. En dat aantal stijgt nog elke dag. Logisch, want onze stad bruist en heeft veel troeven. Maar meer Mechelaars betekent ook meer werkplekken, meer woningen en nog meer bezoekers. En dat allemaal op evenveel ruimte. Hoe gaan we dat aanpakken? Stad Mechelen werkt nu al aan een Beleidsplan Ruimte met het oog op 2040. Dat is een handleiding voor de toekomst, het Mechelen van morgen. Het Beleidsplan Ruimte Mechelen is een beleidsdocument dat als basisvisie zal gehanteerd worden voor het ruimtelijke beleid dat de stad wil voeren de komende jaren. De opmaak van het beleidsplan ruimte verloopt in fases en is klaar in 2024. Wie interesse had, kon vandaag terecht op de infomarkt.

Mechelen is enorm veranderd de laatste decennia. Belangrijke pleinen en straten kregen een heraanleg en grauwe plaatsen werden omgevormd tot bruisende plekken vol leven. De woningmarkt trok enorm aan, de tewerkstelling nam toe. Er wordt sterk ingezet op een positieve manier van samenleven in diversiteit.

Mechelen werd benoemd als een van de meest leefbare steden van Vlaanderen en zelfs Europa. De Dijlestad won in 2020 de Europese Green Leaf Award, een prijs van de Europese Commissie voor kleinere steden (tot 100.000 inwoners) die goed werk leveren op vlak van duurzaamheid en levenskwaliteit.

Het inwonersaantal is de laatste jaren fors toegenomen en zal dat de komende jaren nog doen. Om deze bevolkingsgroei en nood aan bijkomende woongelegenheden op een kwalitatieve manier op te vangen, bekijkt de stad waar en hoe ze deze bijkomende inwoners zal huisvesten en welke bijkomende voorzieningen nodig zijn en waar die een plaats zullen krijgen. Het Beleidsplan Ruimte Mechelen is een belangrijk project voor Mechelen. Hiermee bepalen we hoe we de komende jaren – met de blik op 2040 – omgaan met ruimte.

“Het lijkt misschien toekomstmuziek, maar dat is het niet. Hoe we onze ruimte ordenen, waar we bouwen, waar we onze stad vergroenen, waar gemeenschapsvoorzieningen komen, … bepaalt ons dagelijkse leven. De stad van morgen bouwt verder op het Mechelen van vandaag. Daarom werken we vandaag aan een plan zodat Mechelen een leefbare, aangename stad blijft. Ook in 2040. De stad doet dat in samenspraak met experten en adviesraden. Maar ook de inwoners worden gehoord. De toekomst van onze ruimte, tekenen we niet alleen uit op het stadhuis. We horen ook graag hoe de Mechelaars hierover denken. Daarom legden we al een hele weg af van verkenning tot voorontwerp, samen met de Mechelaars en ook nu blijven we hen betrekken”, aldus Greet Geypen, schepen van Ruimtelijke Ordening.

“Mechelen is voor velen een aantrekkelijke stad geworden. Logisch, want Mechelen heeft veel troeven: een centrale ligging, een bruisend centrum, vele hechte wijken en dorpen en prachtige natuur op wandelafstand. We willen deze evolutie verderzetten met behoud van evenveel, of waar mogelijk zelfs meer, kwalitatieve ruimte in de toekomst. Het beleidsplan moet ons daarbij helpen om de verdere groei van de stad op een slimme en duurzame manier aan te pakken”, zegt Patrick Princen, schepen van Duurzaamheid.

Het Beleidsplan Ruimte Mechelen moet het huidige structuurplan vervangen dat intussen 21 jaar oud is, geen rekening hield met de bevolkingsgroei en dus achterhaald is. Hoewel de ruimtelijke principes nog steeds waardevol en actueel zijn, is een herziening nodig om de huidige maatschappelijke uitdagingen te integreren en de verdere groei van de stad op een duurzame en slimme manier aan te pakken.

“Daarom moet er nu al worden over nagedacht en goede afspraken gemaakt worden. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Waar en hoe we gaan bouwen is daarom belangrijk, waar we dat niet gaan doen is minstens even cruciaal. Om Mechelen aangenaam te houden en de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, moeten we ook het groen versterken: grote aaneengesloten natuurgebieden rond de stad, die doorlopen in kleine biodiverse gebieden in de woonkernen. Samen met meer ruimte voor water, vormen we zo een duurzame stad, gedragen door een sterk groenblauw netwerk”, aldus Patrick Princen.

“Het beleidsplan ruimte wordt een echt werkdocument waaraan we alle mogelijke ideeën en plannen kunnen aftoetsen. Naast een toekomstvisie, met heldere lijnen over waar we naartoe willen, telt het plan ook concrete acties voor de komende jaren”, zegt Greet Geypen.

Het Beleidsplan Ruimte bestaat uit een strategische visie, drie beleidskaders: ‘Mechelen groeit’, ‘Groenblauw Mechelen’ en ‘Mechelen werkt’ en een actieplan.

Mechelen groeit
Als we groeien, moeten we dat slim en kwaliteitsvol doen. Aangenaam, betaalbaar en energiezuinig wonen moet mogelijk zijn. Scholen, kinderopvang en sportinfrastructuur groeien mee. Extra woningen en andere gebouwen komen op goed bereikbare plaatsen en in de al geplande ontwikkelingsprojecten. Gebouwen worden gedeeld en efficiënter ingericht.

Groenblauw Mechelen
Zowel de groene natuur als het vele blauwe water zijn de basis voor een leefbare en gezonde stad. Bouwen in belangrijke groene gebieden doen we niet. We wapenen ons tegen wateroverlast, droogte en hitte door te ontharden, te vergroenen en water weer ruimte te geven.

Mechelen werkt
Ook voor bedrijven zoeken we naar de meest geschikte plekken. Sommige bedrijven horen op bedrijventerreinen, andere passen perfect in de stad. Een vlotte bereikbaarheid en inzet op duurzaam vervoer zijn erg belangrijk. We zetten in op sterke handelskernen en niet op ver verspreide baanwinkels.

Infomarkt
Wie zich wou verdiepen in het Beleidsplan Ruimte Mechelen, was vandaag welkom tijdens de infomarkt in het Cultuurcentrum tussen 16 en 20u. Nog tot 31 december kan je de bevraging invullen. Het beleidsplan en de bevraging vind je terug op www.mechelen.be/stadvanmorgen.

Stap per stap
De opmaak van het beleidsplan ruimte verloopt in fases en is klaar in 2024. In elke fase betrekken we de Mechelaars. Ruim 1.500 mensen hebben reeds deelgenomen en hun mening gegeven.

Vandaag ligt het voorontwerp op tafel.
Verkenning en concept: april – augustus 2021 met online bevraging en toekomstavond
Voorontwerp: augustus 2021 – november 2022 met infomarkt
Ontwerp: november 2022 – mei 2023 met online bevraging, infomarkt en thematafels
Definitief plan: mei 2023 – februari 2024 met participatie

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail