Mechelen ontvangt Federale subsidie van 183.200 € voor zero-emissie stadsdistributie

De federale overheid ziet wel potentieel in de ambities en aanpak van de Stad Mechelen op het vlak van duurzame stadsbelevering. Volgend jaar kan de stad alvast rekenen op een federale subsidie om het leveren van goederen in de binnenstad verder duurzaam en efficiënt te organiseren. De federale ondersteuning wordt toegekend door minister Petra De Sutter. Het project kreeg de naam Logistiek in het Zadel en zal een jaar lopen. Het kadert in een reeks inspanningen voor duurzame goederenbelevering die Mechelen al jaren levert.

 

“Wij zijn heel blij met de erkenning van onze inspanningen en uiteraard ook met de extra ondersteuning die onze stad kon binnenhalen,” vertelt schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen. “We kunnen hiermee verder bouwen op ons werk van vele jaren en duurzame goederenstromen verder versterken en verankeren. Ons doel is een zero emissie belevering van de Mechelse binnenstad tegen 2030. We streven naar een duurzame logistiek zonder aan efficiëntie voor de handelaars in te boeten. Heel concreet willen we minder gereden kilometers, minder uitstoot en meer bundeling van goederen. We willen onze handelaars hiervoor warm maken door hen bij proefprojecten te betrekken.”

Minister van Post Petra De Sutter lanceerde eerder dit jaar een oproep tot verduurzaming van de e-commerce, waarop Stad Mechelen een subsidieaanvraag indiende. Deze subsidieaanvraag werd nu voor 100% goedgekeurd waardoor het project Logistiek in het Zadel in principe vanaf eind januari 2024 van start kan gaan.

“Op het vlak van duurzame logistiek kunnen we al een mooie trackrecord voorleggen,” zegt Vandersmissen. “Het is pionierswerk, en het is niet altijd evident om iedereen mee te krijgen, maar we kunnen al enkele mooie resultaten voorleggen. Binnen het project Ecozone bijvoorbeeld gebeurt alle belevering van bpost met een groene vloot van 61 elektrische wagens, 9 bike-trailers, 22 elektrische fietsen en 2 elektrische pakjesbussen. Daarnaast hebben we een systeem van 57 pakjesautomaten uitgebouwd waar mensen zelf hun pakketten kunnen gaan ophalen of terugsturen. Hiermee boeken we een duurzaamheidswinst van 32% en stoten we 97% minder CO2 en 77% minder fijn stof uit. Zowat 90% van de gebruikers tonen zich erg tevreden met het systeem. Dit toont aan dat duurzaam beleveren kan, en voor zowel het milieu als de consument een meerwaarde kan betekenen.”

Naast de Ecozone onderneemt Mechelen nog heel wat andere initiatieven. De autoluwe binnenstad, die transporteurs enkel voor 11.00h en na 18.00h in het stadscentrum toelaat, is de bekendste, maar er is ook een subsidiereglement uitgewerkt als stimulans voor fietslogistiek waardoor er op dit moment 40 gesubsidieerde bakfietsen van handelaars rondrijden. Via het Convenant Duurzame Stedelijke Logistiek engageerden al 35 bedrijven zich om samen te werken voor een emissievrije belevering in 2030, en aan de stadsrand zijn ook twee cityhubs gevestigd waar bedrijven hun goederen kunnen afzetten, waarna het transport naar de centrumwinkels via elektrische voertuigen of fietsen gebeurt.

 

“In Mechelen durven we de stap te zetten,” besluit Vandersmissen. “We willen aantonen dat het mogelijk is, en zo een voorbeeld zijn voor andere steden. Met de subsidie zetten we een nieuwe stap richting duurzame stedelijke logistiek. Concreet besteden we het geld aan het inrichten van een logistieke ruimte en de aankoop van cargofietsen en aanhangtrailers. Zo voorzien we pakjesleveranciers van wat nodig is om de last mile met de cargofiets uit te voeren. Ook dienstenaanbieders zoals aannemers kunnen er trouwens gebruik van maken en zo de binnenstad bereiken tijdens de autoluwe uren. Dankzij dit soort subsidies en de ondernemingszin van onze handelaars kunnen we progressie maken.”

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail