Mechelen ontvangt 500.000 euro voor slim project rond droogte in landbouw

In en rond Mechelen zijn er bijna 120 land- en tuinbouwbedrijven actief, die ook de Mechelaar voorzien van verse groenten en fruit. Maar de toenemende droogte brengt de korte keten productie in gevaar. Mechelen beoogt daarom een digitale transformatie van de stadsgeoriënteerde landbouw, die meer inzichten moet geven over de lokale waterhuishouding. De Vlaamse overheid steunt dit stadsvernieuwingsproject met 500.000 euro.

Elk jaar in december maakt minister van Stedenbeleid Bart Somers bekend welke stadsvernieuwingsprojecten geselecteerd zijn voor subsidies. Het gaat zowel om project- als thematische stadsvernieuwingssubsidies. Thematische stadsvernieuwingsprojecten krijgen pas sinds drie jaar ondersteuning. Ze geven steden de kans om projecten op te zetten rond een thema waarop zij vandaag nog geen afdoende antwoord hebben.  In totaal wordt net geen 9 miljoen besteed aan zeven projecten. Tot die geselecteerde projecten behoort ook Mechelen.

Minister Somers koos als thema voor 2020 voor ‘data-gedreven digitalisering en transformatie’: “De coronacrisis heeft het belang van digitalisering op scherp gesteld. Deze Vlaamse regering investeert dan ook massaal in digitale oplossingen voor maatschappelijke en economische uitdagingen. Als steden klaar willen zijn voor de toekomst, dan moeten ze durven innoveren en out-of-the box denken. Mechelen heeft dat goed begrepen met dit prachtige project”, aldus Bart Somers.

Digitale transformatie Mechelen Natuurlijk

De laatste jaren heeft Mechelen wel geïnvesteerd in expertise inzake water- en participatietrajecten, zoals het project binnenstedelijke vlieten WRC. Er werd een hemelwaterplan opgesteld. Dit project sluit hierop aan en is een ambitieus project, niet alleen omwille van de vereiste van participatie maar ook vanwege de multidisciplinaire expertise die nodig is. Nu wil de stad graag de regierol opnemen. Omdat ze de expertise heeft opgebouwd, maar ook omwille van haar nabijheid bij de burger en Mechelse ondernemers.

Koen Anciaux, schepen van Landbouw: “Mechelen wil onder de noemer ‘Digitale transformatie Mechelen Natuurlijk’ datamodellen ontwikkelen om de stad, de waterbeheerders en de bijna 120 land- en tuinbouwers inzicht te geven in de waterhuishouding: de hoeveelheid water, temperatuur, kwaliteit, neerslag, luchtvochtigheid. Alle informatie moet de afstemming tussen landbouw en natuurontwikkelingsdoelen regelen. Hoe meer data we hebben, hoe bewuster we omgaan met deze belangrijke materie.”

Voor dit project wordt 500.000 euro uitgetrokken. “Het investeringsbudget is nodig om deze groep ondernemers de impact te laten ervaren van data-gedreven aanpak rond een problematiek die bij hen hoog op de agenda staat”, klinkt het nog bij schepen Koen Anciaux.

Schepen van Klimaat en Slimme stad Marina De Bie: “Een slimme stad word je door slimme toepassingen los te laten op de uitdagingen waar je als stad voor staat. Uit de risico-analyse die we maakten binnen ons nieuwe klimaatplan, weten we dat droogte een van dé uitdagingen van de toekomst zal worden. Een digitale transformatie van de stadsgeoriënteerde landbouw kan ons helpen om deze problematiek het hoofd te bieden. Dat wordt mogelijk via dit stadsvernieuwingsproject.”

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail