Mechelen MeeMaken en Markta slaan handen in elkaar

Handelaarsorganisatie Mechelen MeeMaken en markthandelaarsbond Markta gaan de banden aanhalen. Beide organisaties gaan in de toekomst nauwer samenwerken via een samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor zal o.a. het marktgebeuren een prominentere plaats krijgen in de communicatie van Mechelen MeeMaken. De overeenkomst gaat in vanaf 1 januari volgend jaar.

De toetreding van Markta tot Mechelen MeeMaken is in kannen en kruiken. Beide organisaties keurden een samenwerkingsovereenkomst goed die ingaat vanaf 1 januari 2023.

“Mechelen MeeMaken en Markta zijn twee grote organisaties die mee zorgen voor de beleving in de stad. Beide sterke spelers bestaan naast elkaar zonder enige structurele samenwerking, deze samenwerkingsovereenkomst maakt daar een einde aan. Het is belangrijk dat beide organisaties op dezelfde golflengte zitten. Door de samenwerkingsovereenkomst zullen de onderlinge contacten vlotter verlopen en zijn zowel Mechelen MeeMaken als Markta beter op de hoogte van het reilen en zeilen van elkaars werking. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld acties veel beter op elkaar afgestemd worden”, aldus Greet Geypen, schepen van Economie.

Voorzitter van Markta Luc Mariën is tevreden met deze overeenkomst. “Wij willen als Markta graag meewerken met Mechelen MeeMaken. Dat wil zeggen ook mee betalen en mee de desgevallende vruchten plukken. Daarnaast zullen we op deze manier nauwere contacten hebben die automatisch zullen leiden tot een nog betere verstandhouding tussen ons. Wij kunnen als markt een meerwaarde zijn voor de handel en horeca en andersom is dat ook het geval. De krachten bundelen lijkt me dan ook heel logisch”, klinkt het.

In de overeenkomst verbindt Mechelen MeeMaken zich om met regelmaat het marktgebeuren in de kijker te zetten. Dat kan een marktkramer zijn, maar evengoed wordt promotie gemaakt voor een bepaald product. Daarnaast komt er maandelijks een verhaal op sociale media over de markt in combinatie met de lokale handel. De markt zal mee opgenomen worden in de gedrukte folders van de handelaarsorganisatie. Ook staat er in de overeenkomst dat een vertegenwoordiger van Markta maandelijks de Raad van Bestuur van Mechelen MeeMaken mag bijwonen.

“Dit laatste is belangrijk om de voeling met de handel en de horeca en alles wat er zich rond afspeelt in de stad, beter tot zijn recht te laten komen. Marktkramers zijn net als wij handelaars, wij gunnen elkaar het licht in de ogen. Wij moeten elkaar niet beconcurreren, maar elkaar versterken en dat doen we via de samenwerkingsovereenkomst. De markt zal meer opgenomen worden in onze communicatie. Ook op het terrein zal de samenwerking zichtbaar zijn. Zo wordt er bij bepaalde evenementen zoals bijvoorbeeld de braderie, animatie voorzien tijdens de uren van de markt”, aldus Geert Milis, voorzitter van Mechelen MeeMaken.

De samenwerkingsovereenkomst heeft een duurtijd van één jaar en is jaarlijks verlengbaar.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail