Mechelen lanceert modelconvenant om cohousingprojecten te bevorderen

Mechelen ligt goed in de markt als aangename woonstad. De stad wil blijven inspelen op veranderende woonbehoeften van alleenstaanden, jonge gezinnen en ouderen die op zoek zijn naar kwalitatieve en duurzame en betaalbare woningen. Daarom heeft Mechelen een modelconvenant opgemaakt voor cohousingprojecten, een woonvorm die sterk in de lift zit. Deze convenant heeft tot doel de woonkwaliteit te verzekeren en het optimaal gebruik van de collectieve ruimten voor de betrokken bewoners te verankeren.

Mechelen anticipeert op de evoluerende woonbehoeften van haar inwoners. Met de groei van de stad worden de woonwensen diverser en complexer. Het woonbeleid van Mechelen wordt gedragen door een globale visie op wonen en woonbehoeftes. Zo wil de stad inzetten op een gevarieerd aanbod aan huisvesting, waarin bewoners in alle fases van hun leven terechtkunnen.

Hierbij verwacht de stad dat in bouw- of verbouwingsprojecten voldoende woonoppervlakte wordt aangeboden, om zo (jonge) gezinnen met kinderen kansen te geven in Mechelen te komen wonen en te blijven wonen.

“Elke Mechelaar moet zijn of haar thuis vinden in de stad. We willen een voorbeeld zijn op gebied van kwalitatief wonen. Dit geldt niet alleen voor traditionele woonvormen, maar dit is ook belangrijk bij alternatieve woonvormen die inspelen op de hedendaagse behoeften. Een aantal jaren geleden hebben wij ook als eerste stad in de provincie het charter ‘Samenhuizen’ afgesloten”, aldus Greet Geypen, schepen van Wonen.

Naar aanleiding van meerdere lopende voortrajecten en aanvragen voor een omgevingsvergunning bij de oprichting een cohousingproject, werd een modelconvenant vastgelegd. Het convenant zal worden gesloten bij projecten waarin eerder kleinere woonunits worden aangevuld met collectieve ruimten, om zo tot een kwalitatieve en leefbare woonvorm te komen.

“Daarmee willen wij de contouren van cohousingprojecten vastleggen en zulke initiatieven mogelijk maken en versnellen. Kleinere woonentiteiten worden aangevuld door een aantal leefruimten collectief te organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grote ontmoetingsruimte met keuken, een gemeenschappelijke wasplaats of een logeerkamer of een tuin. Cohousingprojecten maken kwalitatief wonen mogelijk. Door het gezamenlijk beheer en gebruik van collectieve ruimtes, biedt dit kansen tot een betere betaalbaarheid en gemeenschapsvorming”, klinkt het bij Greet Geypen.

Collectieve ruimtes verankeren

Binnen dit kader betekent cohousing dat minimum twee woongelegenheden binnen eenzelfde gebouw of project, (een gedeelte van) hun privatieve leefruimte bundelen tot een gemeenschappelijke leefruimte. In het privatieve deel blijft nog minstens een slaapgedeelte, een keuken of kookgelegenheid, een badkamer en een toilet.

Bij cohousing dienen de gemeenschappelijke ruimtes te allen tijde volledig ten dienste te staan van de bewoners van het project. Uit de praktijk blijkt dat extra garantie nodig is om het blijvend collectief gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes te verzekeren, wat vandaag niet het geval is. Het modelconvenant is aanvullend bij de omgevingsvergunning en is een contractuele verbintenis tussen de stad en de initiatiefnemer(s).

“Bij nieuwe cohousingprojecten verwachten we dat de collectieve leefruimte voldoende groot is. Anderzijds gaan we ervan uit dat deze ruimte altijd aangewend blijft voor gemeenschappelijk gebruik. Dit werd zo opgenomen in het modelconvenant. Zo verankeren we het blijvend collectief gebruik van de leefruimte en de woonkwaliteit bij cohousingprojecten”, besluit Greet Geypen.

Meer info over cohousing: https://www.mechelen.be/anders-wonen/cohousing

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail