Mechelen is ‘Baanbrekende werkgever 2023’

De pandemie heeft onze werkplek en mobiliteit voorgoed veranderd. De Lijn, Antwerp Management School en Jobat lanceerden daarom in 2020 samen het charter Baanbrekende Werkgever. Tijdens een intensief leertraject geeft deze beweging organisaties een kader en extra stimulans om het hybride werken (waartoe thuiswerken behoort) en de nieuwe mobiliteit te verankeren, in een beleid waarbij de medewerker centraal staat. Vorig jaar behaalde Stad Mechelen haar eerste certificaat als  Baanbrekende Werkgever. Op 1 december mag onze stadsorganisatie het certificaat voor de tweede maal in ontvangst nemen.Minder onderweg zijn, mensgericht beleid rond hybride werken en slimmer en groener onderweg: dat zijn de drie pijlers van het charter Baanbrekende Werkgever. De initiatiefnemers willen zo een positieve impact hebben op het welzijn van de medewerkers. Ook Stad Mechelen sloot zich vanaf het eerste jaar aan bij deze beweging.

“Deze pijlers sluiten perfect aan bij onze visie op het welzijn van onze werknemers en onze visie op mobiliteit. Als stad vinden we het belangrijk om mee aan de kar te trekken en om de uitdagingen die gepaard gaan met hybride werken te vertalen naar een uitgewerkt beleid waarin de werknemers en hun welzijn centraal staan. We streven dan ook naar een totaalaanpak die voldoet aan de behoeften van onze medewerkers”, aldus Erik Laga, algemeen directeur van Stad Mechelen.

Als Baanbrekende Werkgever zet een organisatie de mens centraal in het nieuwe normaal van hybride werken en slimme mobiliteit. Op 1 december mag Stad Mechelen voor de tweede maal dit certificaat in ontvangst nemen en zich een jaar lang Baanbrekende Werkgever 2023 noemen.

“In 2021 legde Stad Mechelen samen met een 50-tal andere organisaties een leertraject af en ontving hiervoor het certificaat Baanbrekende Werkgever ’22. Ook dit jaar nam onze organisatie deel aan het leertraject. Samen met andere werkgevers wisselden we uitdagingen, ervaringen en best practices uit om te groeien op de drie pijlers”, zegt Greet Geypen, schepen van Personeel.

Werkplek van de toekomst

In haar HR-beleid zet Stad Mechelen in om het hybride werken en de nieuwe mobiliteit te verankeren voor de medewerkers. Met hybride werken bedoelt men de combinatie van thuiswerken, werken op kantoor of telewerken op een andere locatie, waarbij er gestreefd wordt naar plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

“Wat vroeger vanzelfsprekend was, is dat vandaag de dag niet meer. Daarom streven we ernaar om binnen onze organisatie een werkplek van de toekomst te creëren. Deze werkplek moet flexibel zijn en zich aanpassen aan de nieuwe noden die ontstaan zijn tijdens de coronaproblematiek. Een tijdperk waarin telewerken en virtuele uitwisselingen centraal staan en men niet hoeft te reizen, want de vergaderingen komen naar ons”, aldus Greet Geypen.

“In 2017 werd Stad Mechelen uitgeroepen tot lokale overheidsorganisatie van het jaar. Nadien zijn we niet op onze lauweren blijven rusten. Goed werkgeverschap bereik je niet van de ene dag op de andere. Het is een proces waarbij telkens op bepaalde momenten stappen gezet worden. Zoals tijdens het coronatijdperk – op een moeilijk moment dus – waar we een welzijnsbevraging gehouden hebben bij al onze personeelsleden. We hadden één engagement: de goede zaken verder te zetten en om in te spelen op de behoeften van onze werknemers. Want als onze werknemers groeien, groeit onze organisatie mee”, aldus Erik Laga.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail