Mechelen gaat voor kwaliteitsvolle studentenkamers

Mechelen maakt al jaren een strijdpunt van kwalitatieve huisvesting. Dit zowel bij sociale woningen, nieuwbouwprojecten als bestaande woningen. Specifiek voor studentenkamers werd hiertoe 5 jaar geleden de uitbatingsvergunning ingevoerd. Vandaag gaat de stad een stap verder  en neemt -net zoals andere Vlaamse studentensteden- studentenkamers op in het reglement van tweede verblijven. Studentenkamers die over een uitbatingsvergunning beschikken, worden niet belast.

In andere Vlaamse studentensteden wordt er reeds een belasting op studentenhuisvesting geheven en opgenomen in het reglement van de tweede verblijven. Mechelen heeft deze boot altijd afgehouden omdat er een tekort is aan studentenkamers en ze de bouw hiervan wil stimuleren. Sommige uitbaters blijken echter hardleers om zich in orde te stellen met het aanvragen van een uitbatingsvergunning. Voor deze groep eigenaars wil de stad nu een stap verder gaan.

Studentenkamers worden niet belast indien ze over een uitbatingsvergunning beschikken. Een uitbatingsvergunning bestaat uit een conformiteitsattest (woonkwaliteit), een brandveiligheidsattest en een stedenbouwkundige vergunning.

“Het doel van de stad is om kwaliteitsvolle studentenhuisvesting te verkrijgen. Wie geen belasting op een tweede verblijf wil betalen, moet een uitbatingsvergunning kunnen voorleggen. Op deze manier krijgen huurders en verhuurders een garantie over de woningkwaliteit. Voor eigenaars die in regel zijn met hun studentenhuisvesting, verandert er dus niets”, verduidelijkt schepen van Financiën, Koen Anciaux.

Verplicht vanaf 2022
Het conformiteitsattest is een kwaliteitslabel dat steden en gemeenten kunnen uitreiken en het voor de huurders makkelijker moet maken een geschikte conforme woning te vinden. De stad heeft een uitgebreid aanbod studentenkamers en studentenstudio’s. Veel daarvan bezitten intussen een conformiteitsattest. Vanaf 2022 moeten alle studentenkamers beschikken over een conformiteitsattest.

Het conformiteitsattest zegt iets over de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitseisen waaraan de woongelegenheid moet voldoen. Het conformiteitsattest staat echter los van het al dan niet beschikken over een stedenbouwkundige vergunning. Om ook hierop te kunnen inspelen is de uitbatingsvergunning in het leven geroepen. De uitbatingsvergunning combineert de stedenbouwkundige toestand van een pand, de brandveiligheid ervan en de woonkwaliteitsvereisten in functie van het conformiteitsattest. De stad is hier al sinds 2017 mee bezig. Eigenaars die hardleers zijn en zich niet in orde willen stellen met hun vergunningen worden nu – na 5 jaar – aangepakt.

“De stad beslist m.a.w. dat er alleen studentenwoningen verhuurd kunnen worden, die voldoen aan alle hierboven vermeldde regelgevingen. Wie in orde is krijgt een uitbatingsvergunning. We hebben veel geduld gehad, maar op een bepaald moment stopt het. Mechelen heeft graag meer studentenkamers, maar het is essentieel dat deze veilig en kwalitatief zijn. Op deze manier schrappen we de slechte en onveilige studentenhuisvesting uit de markt. Daarnaast moet dit resulteren in een overzichtelijk bestand van veilige en conforme studentenstudio’s en -kamers”, aldus Greet Geypen, schepen van Wonen.

Conformiteitsattest langer geldig 
Voor gewone woningen is een conformiteitsattest 10 jaar geldig. Voor studentenkamers en -studio’s is dat momenteel 5 jaar. Mechelen gaat deze termijn ook optrekken naar 10 jaar.

“Uit ervaring blijkt dat woongelegenheden waar bij het kwaliteitsonderzoek geen gebreken werden vastgesteld, dat deze na 5 jaar nog steeds voldoen aan de normen. Om zowel voor de verhuurder als voor de stad een administratieve verlichting te brengen, gaan we het conformiteitsattest zonder vastgestelde gebreken een geldigheid te geven van 10 jaar. in plaats van na 5 jaar veel tijd te steken in herkeuring, willen we onze tijd in de eerste plaats steken in het opsporen en aanpakken van eigenaars die nog steeds geen conformiteitsattest hebben. Ook hier maken we duidelijke keuzes om het aanbod veilig en kwalitatief te houden”, verduidelijkt Greet Geypen. De attesten met kleine gebreken blijven maar 5 jaar geldig.

Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van 10 jaar voor wooneenheden waarbij het technisch verslag een volledige conformiteit met de Vlaamse Codex Wonen garandeert. Indien er kleine gebreken werden vastgesteld die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar geen direct gevaar vormen voor de veiligheid en/of de gezondheid van de bewoners, kan er een conformiteitsattest worden afgeleverd met een beperkte geldigheidsduur van 5 jaar.

Voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest, dient er door de verhuurder een vernieuwing te worden aangevraagd, waarna er opnieuw een woonkwaliteitscontrole wordt uitgevoerd. Na de goedkeuring door de gemeenteraad van afgelopen maandag, moet het reglement vervolgens ook aan de bevoegde minister ter goedkeuring voorgelegd worden.

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail