Mechelen en Thomas More kennen succesvolle samenwerking voor kleine vergunningsdossiers

Het proefproject waarbij de stad Mechelen en hogeschool Thomas More samenwerken om kleine vergunningsdossiers voor tuinhuizen, gevelwijzigingen en aanbouwen te verwerken, is een groot succes gebleken. Sinds de start van het project eind 2021, werden er reeds 80 dossiers ingediend via Thomas More. Ook andere steden en gemeenten informeerden zich over deze succesformule.

Voor veel toepassingen zonder structurele werken, is in Vlaanderen geen medewerking van een architect verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen. Maar de werken zijn vaak wel vergunningsplichtig en het indienen in het Omgevingsloket Vlaanderen is niet eenvoudig, waardoor het gevaar bestaat dat dossiers niet of gedeeltelijk onvolledig zijn.

Om hierop een antwoord te bieden werd eind 2021 een proefproject opgestart met ID&A Mechelen, het expertisecentrum voor Interieur, Design & Architectuur van Thomas More. Dit om burgers te helpen bij het indienen van een volledig en ontvankelijk dossier voor de aanvraag tot bouwvergunning waarvoor geen architect nodig is. Gezien het succes wordt het proefproject verlengd.

“Bouwen of verbouwen is een belangrijke fase in een mensenleven. Als stad willen we dan ook nieuwe paden bewandelen om onze werking te verbeteren. Denk maar aan de website die we verleden jaar geoptimaliseerd hebben waar bouwers en verbouwers antwoorden vinden op veelgestelde vragen. Ook de samenwerking met Thomas More is erop gericht om mensen te ondersteunen in hun bouwproces”, aldus Greet Geypen, schepen van Stedenbouw. “We zijn ontzettend blij met deze samenwerking tussen de stad en de hogeschool. Het bewijst dat we samen kunnen werken aan een efficiëntere verwerking van vergunningsdossiers en tegelijkertijd kansen bieden aan jonge mensen om zich te ontwikkelen. Dat andere steden en gemeenten zich bij ons informeerden, toont aan dat dit project ook buiten Mechelen navolging zal krijgen.”

Ook bij Thomas More heerst er tevredenheid over het project. “Thomas More heeft besloten om een specifiek vak aan te bieden rond dit project, zodat studenten zich kunnen specialiseren in de verwerking van deze dossiers. Dit biedt hen niet alleen een unieke ervaring, maar ook een kans om hun vaardigheden te verbeteren en tegelijkertijd een nuttige bijdrage te leveren aan de gemeenschap”, klinkt het bij Stefan Van Ouytsel, projectcoördinator bij Thomas More.

De samenwerking tussen Stad Mechelen en Thomas More staat in voor een efficiëntere verwerking van vergunningsdossiers voor kleinere werken, zoals tuinhuizen, gevelwijzigingen en aanbouwen. Hierdoor kunnen inwoners van Mechelen zich laten bijstaan door studenten van Thomas More wat betreft het opmaken en indienen van omgevingsdossiers. Dit houdt in: het opmeten en uittekenen van de bestaande situatie, het uittekenen van de nieuwe situatie, het opstellen van een dossier en het indienen via het Omgevingsloket Vlaanderen. Door deze aanpak wordt de kans op (tijdelijk) onvolledige of onontvankelijke dossiers, aanzienlijk verminderd.

Meer info? Surf dan naar https://ideamechelen.be/omgevingsloket/. Wie van deze onafhankelijke dienstverlening gebruik wenst te maken, kan contact opnemen met omgevingsloket@ideamechelen.be.

Website met veelgestelde vragen

Wie vragen heeft over bouwen of verbouwen in Mechelen, kan ook altijd een kijkje nemen op de website van de stad. Antwoorden op veelgestelde vragen komen daar op een overzichtelijke manier aan bod. Er werd een onderscheid gemaakt tussen particulieren en professionelen. Interesse? Surf dan naar https://www.mechelen.be/bouwen-en-verbouwen.

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail