Mechelen doet opnieuw mee aan Straatvinken

Op donderdag 20 mei tijdens de avondspits van 17u tot 18u kan elke Mechelaar zich inschrijven om mee te doen aan het project ‘Straatvinken’ in zijn of haar straat.  Het straatvinken is een jaarlijks telmoment om na te gaan hoe duurzaam het verkeer is in straten. Het initiatief gaat uit van Ringland Academie, die een onderzoek doet naar de leefkwaliteit van de straten over gans Vlaanderen samen met de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven.

“Hoe meer Mechelaars meedoen, hoe meer Mechelen haar beleid kan sturen. Onze diensten kunnen met deze resultaten aan de slag en zo verschillende tellocaties in kaart te brengen. De locaties uit dit telonderzoek kunnen we o.a. opnemen binnen onze deelmobiliteitsbeleid. Waar is er potentieel? Of waar is er nog aanmoediging nodig om burgers kennis te laten maken met een elektrische deelwagen? Dat zijn belangrijke toekomstgerichte vragen voor de stad en haar burgers.”, benadrukt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

Rustig telmoment in 2020

Ruim 4000 burgers hebben in Vlaanderen deelgenomen aan straatvinken. Het was uiteraard opvallend rustiger dan in 2019 wegens corona. Het eerste telmoment ging door in 2018. Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen er door hun straat passeren. De vierde editie straatvinken gaat door op donderdag 20 mei en dat elk jaar tot 2030. Zo onderzoeken wetenschappers de evolutie van het verkeer jaar na jaar om de modalshift doelstellingen niet uit het oog te verliezen.
Inschrijven kan vanaf nu via www.straatvinken.be

Resultaten 2020

Burgers zullen niet alleen een uurtje het verkeer tellen, ze worden ook gevraagd een verkeersleefbaarheidsbevraging in te vullen. Op basis van deze bevraging achterhalen ze hoe burgers hun straat beleven en hoe de impact van de coronacrisis een invloed heeft op verkeersbeleving. Enkele algemene bevindingen geven aan dat straten met een duurzamere modal split het gevoel van verkeersveiligheid verhoogt en aangenamer wordt om er te wonen. Alsook dat er zowel binnen als buiten de stad, drukke en rustige straten zijn.

“Ook in Mechelen blijven we sterk inzetten op een duurzame modal shift. Via betere fietsinfrastructuur, deelmobiliteit, en het nieuwe station als mobiliteitsknooppunt van de toekomst waar de overstap naar een duurzamer vervoersmiddel vlot gaat. Als nationale primeur stapten we ook samen met bpost in op het pilootproject Ecozone en zetten we daar forse stappen vooruit in stedelijke duurzame logistiek. Er is nog een flinke weg af te leggen vooraleer we de 50/50 modal shift bereiken, maar waar een wil is, is een weg.”, vertelt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.  (50% gemotoriseerd verkeer, 50% duurzame verplaatsingen)

“Daarnaast is een straat niet alleen functioneel maar ook een plaats waar bewoners elkaar ontmoeten, hier helpt straatvinken ook het sociaal contact met de buren te verhogen en gesprekken rond het delen van een auto of bakfiets op gang trekken. Als we meer en meer straten veiliger en gezonder maken, geeft dit een positief welbevinden voor de Mechelaar en de aantrekkelijkheid van onze stad”, besluit mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail