Mechelen, de laadstad van Vlaanderen

De vraag naar laadpunten neemt hand over hand toe. Als centraal gelegen centrumstad willen we dan ook volop op deze trend inspelen en onze stad de toekomst inloodsen door te investeren in innovatieve laadinfrastructuur op ons hele grondgebied. Op dit moment behoren we tot de koplopers qua aantal laadpunten per capita, en dat willen we ook blijven.

Mechelen telt vandaag 338 (semi-) publieke laadpunten. Vierentwintig daarvan bevinden zich in de nieuwe parking Keerdok, die door een bijkomend aanbod van deelwagens, deelfietsen, deelsteps en een herstel- en laadpunt dé mobiliteitshub van Mechelen is. Bovendien is er een V2G-laadpunt of ‘Vehicle-to-grid-laadpunt’, waarmee je je wagen kan opladen maar ook ontladen om zo de energie voor andere doeleinden te gebruiken.

De transitie naar elektrische (bedrijfs)wagens is volop bezig, en met het aanbieden van laadclusters op voldoende locaties willen we onze stad futureproof maken. Parking Keerdok is hiervan een mooi voorbeeld. Het is onze ambitie om tegen 2030 over 870 laadpunten te beschikken, één per 100 inwoners. Op dit moment bekijken we heel wat locaties voor bijkomende laadpunten in de publieke ruimte. Burgers en ondernemingen kunnen via ‘paal-volgt-wagen’ van de Vlaamse overheid ook op elk moment een online aanvraag voor laadinfrastructuur in hun buurt aanvragen. Die komt er ook effectief als er nog geen laadpunt binnen 250 m van de woning beschikbaar is. Zo omarmen wij de mobiliteit van de toekomst.

Heb jij ook nood aan een laadpaal🔌? Dien dan via ‘paal-volgt-wagen’ van de Vlaamse overheid een online aanvraag voor laadinfrastructuur in. Vraag hier jouw laadpaal aan!

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail