Mechelen bouwt voort aan actieplan om meer mensen aan een job te helpen

In september 2021 lanceerde Mechelen een gedurfd actieplan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Slechts twee jaar later hebben zo’n 200 mensen dankzij dit actieplan een nieuwe baan gevonden. Nu zet Mechelen deze positieve trend voort door in te gaan op de oproep van het lokale activeringspact van de Vlaamse overheid. Het doel van het lokaal activeringspact is om zo veel mogelijk leefloongerechtigden te activeren.

De voorbije jaren heeft Mechelen reeds een aantal initiatieven genomen om Mechelaars die recht hebben op een leefloon, zo goed mogelijk te begeleiden en hen zo snel en adequaat mogelijk naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Initiatieven zoals 12Work, Duo for a Job en JobRoad en de sociale tewerkstelling van werknemers via artikel 60, zorgden ervoor dat op twee jaar tijd zo’n 200 mensen geactiveerd werden.

“Mensen die langdurig werkloos zijn, zitten te vaak gevangen in langdurige trajecten die gefocust zijn op het overwinnen van drempels en het aanleren van vaardigheden. Onze taak als overheid is om te blijven zoeken naar een meer effectieve en efficiëntere aanpak, om hen te helpen op korte termijn aan de slag te gaan. Wij geloven dat een meer hands-on aanpak met oog voor talent en matching, meer een verschil kan maken. Sinds de lancering van het actieplan zo’n twee jaar geleden, hebben we al zo’n 200 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een job geholpen”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Ondernemen.

“Mechelen is een kansenfabriek. Het vinden en hebben van een baan is van vitaal belang als je het hebt over kansen in het leven. We geloven dat mensen vooruit willen in het leven en het is de rol van de overheid, zeker de lokale overheid, om hierin een ondersteunende en faciliterende rol te spelen. Dit hebben we gedaan door af te wijken van de reeds betreden paden en door innovatieve werkingen uit te bouwen en samenwerkingsverbanden op poten te zetten. Mensen die willen werken maar daar niet in slagen, die willen we een duwtje in de rug geven”, aldus Gabriella De Francesco, schepen van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

“Een inkomen uit arbeid is de beste bescherming tegen armoede. Bovendien bouw je zo een sociaal netwerk op, voel je u gewaardeerd en draag je mee aan de toekomst van onze samenleving. We laten niemand achter, maar vragen ook van iedereen om de handen uit de mouwen te steken”, zegt burgemeester Bart Somers.

Oproep Vlaamse overheid
De Vlaamse overheid heeft de ambitie om meer mensen aan de slag te krijgen en zet een werkzaamheidsgraad van 80% voorop. Om hieraan bij te dragen keurde zij de oproep van het lokaal activeringspact goed. Deze oproep wil lokale besturen uit het Vlaams gewest die extra inspanningen leveren om leefloongerechtigden te activeren, financieel ondersteunen. Ook Mechelen diende een projectvoorstel in.

“Mechelen is een stad van kansen. We ondersteunen mensen, helpen hen in de zoektocht naar werk, brengen de noodzakelijke skills bij, bemiddelen op zoek naar werk. Tegelijk vragen we van mensen om die kansen te grijpen. Met meer mensen aan de slag kunnen we meer doen voor mensen die het nodig hebben”, aldus Bart Somers.

De verdeling gebeurt proportioneel met het aantal equivalent leefloongerechtigden. Voor Mechelen betreft dit een bedrag van 320.156 euro. De oproep werkt resultaatsgericht. Het engagement dat lokale overheden die intekenen aangaan, ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde van 2022. Om aanspraak te maken op het volledige bedrag, dient Mechelen 629 leefloongerechtigden bijkomend te activeren naar werk tussen juli 2023 en april 2025.

Leefloongerechtigden gedaald met 11 %
“Dat is een uitdaging van formaat die ons appelleert om nog meer dan ooit, out of the box te denken. De meest recente cijfers tonen aan dat het aantal Mechelse leefloongerechtigden bekeken over een periode van twee jaar, gedaald is met 11 %. Daarmee zitten wij bij de koplopers in Vlaanderen. Maar het totaal aantal blijft te hoog. Mensen aan een job helpen is zowel voor de Vlaamse overheid als voor onszelf een belangrijke prioriteit, dus het is voor ons een evidentie dat we hier mee onze schouders onder zetten. Het sluit perfect aan bij ons streven naar tewerkstelling voor iedereen en de zoektocht naar een oplossing voor langdurig werkzoekenden in onze stad”, aldus Greet Geypen.

“Gezien het belang van activering en een voldoende gewaarborgd inkomen om uit de armoede te blijven, blijven we ons onverminderd inzetten om zo veel mogelijk mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Het hebben van een job is echter meer dan de garantie op inkomen. Er zijn ook andere voordelen, zoals sociale contacten en een bepaalde structuur en zingeving in het leven. Met ons nieuw lokaal activeringspact creëren we extra kansen voor mensen die op de arbeidsmarkt definitief dreigen aan de kant te worden gezet”, klinkt het bij Gabriella De Francesco.

Focus op doelgroepen
Om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van het lokaal activeringspact, gaat de stad zich  focussen op doelgroepen die minder gecapteerd worden binnen de huidige aanpak. Het nieuwe lokaal activeringspact dat Mechelen ingediend heeft, richt zich op drie belangrijke doelen: mensen met een leefloon als voorschot op een uitkering, Oekraïners met een equivalent-leefloon ( financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, maar die zich in een noodsituatie bevinden) en een efficiëntere toewijzing van mensen richting sociale economie.

Een belangrijke groep mensen die momenteel tussen de mazen van het net vallen, zijn de mensen die een leefloon krijgen als voorschot op een andere uitkering. De aanvraag voor een werkloosheidsuitkering kan immers meerdere maanden duren. Om die periode te overbruggen is er een groep mensen die bij de stad aankloppen voor een leefloon als voorschot op hun werkloosheiduitkering.

Het nieuwe actieplan van de stad focust zich ook op Oekraïners met een equivalent-leefloon. Momenteel worden de Oekraïners reeds ondersteund als ze een opleiding willen volgen of een traject bij Duo for a Job willen doen. Met het lokaal activeringspact wordt er voor hen een ook een activeringsaanbod uitgewerkt.

Ten derde wil de stad zich focussen op een efficiëntere toewijzing van mensen richting de sociale economie. Tot voor enkele jaren bepaalde voornamelijk de werkloosheidsduur of iemand al dan niet terechtkon in een job in de sociale economie. In het huidig systeem is er een beoordelingsprocedure. Deze procedure zorgt voor vertraging, waardoor er in de sociale economie nog plaatsen openstaan, terwijl er wel kandidaten zijn. De stad wil samen met de VDAB onderzoeken hoe deze procedures sneller kunnen verlopen, zodat mensen die in aanmerking komen voor deze banen sneller aan het werk kunnen. Dit zal zowel de werkzoekenden als de sociale economie ten goede komen, en bijdragen aan een effectievere activering van de doelgroep.

Stad zoekt externe partners
Binnen het nieuwe lokale activeringspact wil Mechelen een aanbod voor extra werkgelegenheid ontwikkelen, met de focus op tewerkstelling op korte termijn. Hiermee wil de stad mensen met een leefloon als voorschot op een uitkering en Oekraïners met een equivalent leefloon capteren, inschrijven bij de VDAB, om dan in te schakelen op de arbeidsmarkt. Dit met de focus op tewerkstelling in het normaal economisch circuit.

Met het nieuw lokaal activeringspact zet Mechelen in op drie pijlers. De eerste pijler is het inzetten op individuele screening, matching en jobhunting. Daarnaast is er een pijler die betrekking heeft op intensieve sollicitatietrainingen. De derde pijler is een samenwerking met de interimsector. Om alles in goede banen te leiden gaat de stad op zoek naar externe partners. Aangezien de stad inzet op het effectief activeren van mensen met een leefloon, worden er resultaatsverbintenissen opgelegd in de samenwerkingsovereenkomsten van de partners. Bedoeling is om begin januari volledig operationeel te zijn.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail