Mechelen als trekker van Vlaams innovatief project

Om de klantgerichtheid van de Bouwdienst te optimaliseren gaat Mechelen voor een vernieuwde digitale aanpak, waar burgers op een eenvoudige manier bouwgerelateerde vragen kunnen stellen en opvolgen via een centraal platform. Voor dit innovatieve project mag Mechelen rekenen op zo’n
€ 100.000 aan steun van de Vlaamse overheid.

Via het project ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ wil de Vlaamse overheid steden en gemeenten ondersteunen die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening nog beter af te stemmen op de noden en verwachtingen van burgers en ondernemers. Het gaat dus om ideeën en projecten die de gemeente klantvriendelijker maken en burgers de kans bieden om hun overheidszaken digitaal te regelen.

“Stad Mechelen wil een innovatief beleid uitbouwen. Mechelen heeft zich in het verleden reeds meermaals bewezen als pionier op het vlak van digitalisering. Het is onze blijvende ambitie om onze werking verder te optimaliseren en digitaliseren, gebruik makend van bewezen oplossingen. Door andere Vlaamse steden en gemeenten actief in dit project te betrekken willen wij een doordachte en efficiënte oplossing uitwerken, deze delen met alle Vlaamse lokale besturen en zo een belangrijke rol spelen als katalysator voor een digitale maatschappij”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stedenbouw.

“We zijn in Mechelen volop gestart met een heuse digitale transformatie. De digitalisering van de bouwdienst is één van de vele stappen om via digitale toepassingen onze dienstverlening naar de Mechelaar toegankelijker, sneller en gebruiksvriendelijker te maken. Zo bouwen we letterlijk aan een slimme stad”, geeft schepen van Slimme Stad Rina Rabau aan. “Als je weet dat er jaarlijks meer dan 1000 bouwaanvragen zijn en een veelvoud aan bouwgerelateerde vragen, dan kunnen slimme toepassingen een enorme winst opleveren in het opvolgen van deze vragen en het ontsluiten van de juiste informatie.”

Vernieuwde aanpak

De inzet van de innovatieve conceptsubsidie kadert in een ruimere aanpak van Mechelen rond het herdenken van de samenwerking inzake bouwprocessen, datastromen en documentstromen. De Vlaamse overheid keurde het Mechelse project goed, waardoor de Dijlestad mag rekenen op € 105.957 aan subsidies.

Het concept van de aanvraag betreft een vernieuwde aanpak voor burgers en professionelen die vragen hebben rond bouwen of verbouwen. Het biedt een innovatieve aanpak om op een digitale manier en eenvoudige wijze, een bouwgerelateerde vraag te stellen en op te volgen door ‘Mijn Burgerprofiel’ hét portaal te maken voor alle (bouwkundige) vragen. Alle processen, data en documenten worden transparant geïntegreerd tussen ‘Mijn Burgerprofiel’, de Vlaamse Agentschappen en de lokale overheden.

“In tegenstelling tot de huidige manier van werken is deze aanpak geïntegreerd, eenvoudig en eenduidig. De bouwgerelateerde vragen en de opvolging hiervan worden gebundeld via een centraal platform. Dit is een antwoord op het stijgend aantal bouwgerelateerde vragen, waardoor de Bouwdienst de aanvragen beter en sneller kan opvolgen. Dit project is een grote stap voorwaarts in de digitalisering van de dienstverlening en zorgt voor administratieve vereenvoudiging, efficiëntie en tijdwinst door automatisering”, besluit Greet Geypen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail