Mechelaars kunnen geboorte kind online aangeven

Kersverse ouders van kinderen die in Mechelen worden geboren moeten niet langer naar het Huis van de Mechelaar om een geboorte aan te geven. De stad ontwikkelde hiervoor samen met andere steden en instanties een online applicatie binnen de app Mijn Burgerprofiel. “We zijn trots dat onze stad dit als drijvende kracht achter het project heeft kunnen realiseren.”  

“De mogelijkheid om online een geboorte aan te geven biedt zowel steden en gemeenten als burgers voordelen,” zegt schepen van burgerzaken Alexander Vandersmissen. “Doordat een verplaatsing niet meer nodig is, sparen kersverse ouders heel wat tijd uit, maar ook de stadsdiensten kunnen efficiënter en praktischer werken.  De overheid beschikt namelijk al over de gegevens van de ouders, waardoor die automatisch digitaal worden ingevuld. Steden en gemeenten kunnen zo ook heel wat kosten besparen.”

De online geboorteaangifte kadert binnen het breder project Burgerloket dat het regelen van burgerzaken voor alle burgers toegankelijker, sneller en eenvoudiger moet maken. Onlangs nog werd aangekondigd dat in meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten, waaronder Mechelen, kiezers een digitale kiesbrief zullen ontvangen. Later dit jaar zal ook de digitale aangifte van een huwelijk, wettelijk samenwonen en de erkenning van een kind mogelijk worden. Mechelen werkt hiervoor samen met 37 andere steden en gemeenten, de FOD Justitie en Binnenlandse Zaken, Digitaal Vlaanderen, Burgerzaken Vlaanderen, Kenniscentrum Steden, de FOD Justitie, Biza, Digitaal Vlaanderen en de VVSG. In de toekomst zullen burgers ook het aanvragen van een identiteitskaart of reispas via een selfservice kiosk in het Huis van de Mechelaar kunnen regelen.

“Als stad willen we de dienstverlening voor onze inwoners constant verbeteren, we willen hierin vooroplopen”, stelt schepen Vandersmissen. “De online geboorteaangifte is een belangrijke stap. Op die manier laten we als lokale overheid duidelijk zien dat we op alle fronten onze dienstverlening naar de burger willen optimaliseren. We realiseren een efficiëntie- en tijdswinst en tegelijkertijd een administratieve vereenvoudiging. Later dit jaar zal ook de aangifte van een huwelijk, wettelijk samenwonen en de erkenning van een kind mogelijk zijn. ”

“We digitaliseren en vereenvoudigen waar kan, maar blijven tegelijkertijd ook iedereen die deze aangifte liever fysiek wil doen de optie aanbieden om dit aan het loket te doen. We verbreden de mogelijkheden. Naast een analoge aangifte is er ook een digitale optie, om een vlotte en efficiënte dienstverlening mogelijk te maken.”, vult schepen voor digitale stad en toegankelijkheid Rina Raba Nkandu aan.

De digitale geboorteaangifte moet binnen de 15 dagen gebeuren en kan afhankelijk van de nationaliteit van de ouders en de naamwetgeving ter zake niet altijd digitaal. In sommige gevallen gelden andere voorwaarden. Meer info is te vinden op https://www.mechelen.be/prod-geboorteaangifte

De digitale aangifte kadert in het project Burgerloket, dat werd mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder Gemeentehuis, een project van Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse Regering dat gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail