Masterplan Winketkaai creëert ruimte voor nieuwe sporthal en groen

Sportief gaat het Kangoeroes Mechelen Basket Mechelen voor de wind. Echter door het succes voldoet de meer dan 50 jaar oude sporthal op de Winketkaai, niet meer aan de huidige normen. De stad wenst een oplossing voor de verouderde sportinfrastructuur. Via een masterplanstudie kijkt de stad daarom uit naar de mogelijkheid van de bouw van een nieuwe sporthal. Ook de ruimere zone rond de sporthal maakt deel uit van deze studie. Het definitief masterplan werd begin december aan de buurtbewoners voorgesteld.

Sinds 2018 wordt er aan de Winketkaai opnieuw basketbal op het hoogste niveau gespeeld door Kangoeroes Basket Mechelen. De sporthal werd gebouwd in de jaren ’60. De infrastructuur is niet meer up-to-date (geluidsdichtheid, kleedkamers, cafetaria, …) en voldoet niet aan de geldende normen voor de sportwedstrijden. De nood aan een nieuwe, eigentijdse sporthal is groot.

Begin 2023 werd een haalbaarheidsstudie opgestart om een oplossing op en rond de bestaande locatie aan de Winketkaai te onderzoeken. In juni 2023 konden de buurtbewoners reeds kennismaken met het ontwerp masterplan.

Het definitief masterplan, opgesteld door bureau Blauwdruk Stedenbouw, werd tijdens een infoavond in december, aan de buurtbewoners voorgesteld. Dit masterplan richt zich niet alleen op de bouw van een nieuwe sporthal, maar ook op de ruime omgeving van de huidige sporthal tussen de bestaande woonwijk en de Dijle.

Met de opwaardering aan deze zijde van de Dijle van de bestaande woonwijk volgt ook de aansluiting op de vernieuwing van de aangrenzende Keerdoksite. Het masterplan biedt de mogelijkheid om het openbaar domein te verbeteren en het geheel te integreren in een grotere visie.

Samenhangende groenstructuur

“Het openbaar domein rond de bestaande sporthal is vandaag onsamenhangend en niet overal even kwalitatief. Met dit masterplan willen we twee vliegen in één klap slaan. Enerzijds de realisatie van een nieuwe eigentijdse sporthal naar hedendaagse normen. Anderzijds willen we van het momentum gebruik maken om de bestaande straten en pleinen een upgrade te geven en er een meer samenhangend geheel van te maken. Het masterplan wordt zo een mooie mix van sportinfrastructuur en groene ruimte. De groene ruimte is van groot belang voor de bewoners van de wijk. Met enkele aanpassingen aan het ontwerp masterplan hebben we de groene ruimte in de definitieve versie nog kunnen vergroten. In totaal is er in het masterplan ruimte voorzien voor meer dan 2 hectare groen, vier voetbalvelden groot. Op die manier wordt het een grote meerwaarde voor de hele wijk”, zegt Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Waar momenteel het speelplein zich bevindt, komt de nieuwe sporthal. De waardevolle bomen worden maximaal bewaard. Op de locatie van de bestaande sporthal en de omliggende verharde zone komt een nieuw groen park. Het wordt een aangename ruimte om in te vertoeven. Voor de ontwikkeling rond de nieuwe sporthal, voorziet de stad nog in de eerste helft van 2024 nog een participatiemoment voor de buurt.

Daarnaast wil het stadsbestuur de pleintjes in de wijk Bethaniënpolder een upgrade te geven, met het oog op een samenhangende groenstructuur. Ook hier wenst de stad maximaal inspraak te organiseren. Het eerste participatiemoment met de buurt vond recent plaats.

“Dit masterplan is een geweldige kans om de groeiende populariteit van basketbal in Mechelen te ondersteunen en tegelijkertijd te investeren in een sportieve en kwalitatieve omgeving. We streven ernaar om de nieuwe sporthal te laten aansluiten bij de behoeften van zowel de Kangoeroes als de buurtbewoners. Het masterplan strekt zich ook uit naar de jeugdwerking van J@M, die behouden blijft en een plek zal krijgen in het project”, aldus Abdrahman Labsir, schepen van Sport en Jeugd.

Geen nieuwe woonontwikkeling

In het ontwerp masterplan werd een woonontwikkeling voorzien met een 35-tal woningen en appartementen. Mede op basis van de feedback die de stad in juni 2023 ontving vanuit de buurt werd beslist de woonontwikkeling uit het masterplan te schrappen.

Ontmoetingsplek voor bewoners

Het masterplan legt de contouren van de nieuwe sporthal vast. Het architectuurontwerp zal later worden uitgevoerd door een ontwerper die wordt aangesteld door Kangoeroes Basket Mechelen. De architectuur van de nieuwe sporthal zal zich inpassen in de stedelijke context. Het wordt een duurzaam project dat voldoet aan de geldende geluidsnormen.

“Met dit project willen de Kangoeroes ook een rol spelen in de buurtwerking. Zo kunnen bepaalde ruimtes, indien beschikbaar, ook gebruikt worden door de buurt. De nieuwe sporthal kan zo een ontmoetingsplek zijn voor de buurtbewoners”, benadrukt Luc Katra, voorzitter van Kangoeroes Basket Mechelen.

De nieuwe sporthal zal een maximum van 1.500 zitplaatsen tellen. De ingang voor bezoekers komt aan de kant van de Dijle. Parkeren voor de dagelijkse werking zal gebeuren op eigen terrein. Tijdens de profwedstrijden zullen bezoekers hun wagen buiten de wijk moeten parkeren. Hiervoor moeten de nodige overeenkomsten worden gesloten. Enkele mogelijke locaties zijn Parking Keerdok, Bio-Planet, Euroshop en winkelpark Malinas. Straatparkeren voor bewoners van de wijk wordt maximaal behouden.

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug

Het gebruik van de fiets als vervoersmiddel wordt maximaal gestimuleerd. Er zullen ruime en goed toegankelijke fietsenstallingen worden voorzien, die dicht bij de ingangen van de sporthal liggen. Op die manier wordt fietsen aangemoedigd als een duurzaam en handig alternatief voor verplaatsingen naar en rondom de sportfaciliteiten. De buurten aan de Winketkaai en rond de Bethaniënpolder blijven bereikbaar te voet, per fiets, met de bus en met de auto. Dit zal ook in de toekomst het geval blijven.

“De ruimte rond de Winketkaai willen we opwaarderen, analoog aan en in verbinding met de Keerdoksite die in volle ontwikkeling is. Via een nieuwe fiets- en voetgangersbrug worden de Keerdoksite en de Winketkaai op een vlotte manier met elkaar verbonden. Dit biedt opportuniteiten zoals het complementaire gebruik van de Keerdokparking. Bovendien zal de nieuwe brug tussen de Winketkaai en Keerdok een nieuwe verbinding creëren voor fietsers en voetgangers, waardoor de mobiliteit in de omgeving verder wordt verbeterd. De start van de werkzaamheden is in de loop van volgend jaar voorzien”, zegt Greet Geypen.

Start werken vanaf 2024

De omgevingsaanvraag van de nieuwe sporthal staat in het voorjaar van 2024 op de planning. Starten doen we in 2024 met een upgrade van de pleintjes in de wijk Bethaniënpolder. Afhankelijk van het bekomen van de nodige vergunningen zal er vanaf 2024 gestart worden met de bouw van de nieuwe sporthal. In een volgende fase volgt de sloop van de oude sporthal en de aanleg van de omgeving.

“Op deze manier wordt er stapsgewijs gewerkt aan de realisatie van de nieuwe sporthal, de heraanleg van de openbare ruimte en de bouw van de fiets- en voetgangersbrug met als doel om de sportinfrastructuur te verbeteren, de leefomgeving te verfraaien en een waardevolle ontmoetingsplek te creëren voor de buurt”, besluit Greet Geypen.

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail