Masterplan voor de ontwikkeling van de Fluvius campus Mechelen, zet in op duurzaamheid en ontharding

Op en rond de site van de Fluvius campus aan de Elektriciteitstraat in Mechelen is al enige tijd verandering troef. Het kantoorgebouw dat plaats biedt aan liefst 500 Fluvius-medewerkers, is intussen volledig vernieuwd. En dat is slechts het begin van een metamorfose die de site de komende jaren grondig zal transformeren. Fluvius keurde recent een masterplan goed dat de visie weergeeft hoe de site zich de komende jaren zal ontwikkelen. Naast de realisatie van nieuwe gebouwen zet het masterplan in op duurzaamheid en een sterke ontharding van de site. Centraal op de site wordt een groene parkomgeving voorzien.

Afgelopen jaren maakte Fluvius een deel van haar terreinen vrij in het kader van het stadsontwikkelingsproject Keerdok, een van de vele initiatieven waarmee Mechelen de bevolkingsgroei op een ruimtelijk kwaliteitsvolle manier wil opvangen. Intussen zijn de werken voor Parking Keerdok gestart en wordt er hard gewerkt aan ontwerpen voor de verschillende woonwijken.

“De Fluvius campus Mechelen ligt midden in een gebied in volle ontwikkeling. Met het masterplan voor de Fluvius campus leggen we het laatste puzzelstuk. Het is mooi om te zien hoe Fluvius haar bedrijfsactiviteiten weet te integreren in de stedenbouwkundige visie die we eerder voor het project Keerdok hebben uitgewerkt. De site ligt langs de N16, een aankomstroute naar de stad. De beeldkwaliteit is dan ook van groot belang. Daarnaast speelt het masterplan in op duurzaamheid en ontharding. Blikvanger wordt de grote groenzone centraal op de site”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing.

Hoge standaarden m.b.t. Duurzaamheid
In de loop van de komende acht jaar, zal de Fluvius campus een heuse metamorfose ondergaan om uiteindelijk landschappelijk en bouwkundig te integreren in zijn omgeving. Alle gebruikers kunnen dan werken in een doordacht ontwikkelde campus. Daarbij horen volgende onderdelen:

  • Het recent vernieuwde kantoorgebouw dat een gevarieerde mix aan werkplekken biedt, geheel volgens de nieuwe manier van samenwerken post-corona. Dat gebouw wordt vandaag al volop gebruikt.
  • Een nieuw te bouwen Business Center dat grotere vergaderruimtes biedt, maar ook opleidingslokalen en restaurantruimte. Buiten de werkuren zal dit Business Center ook gebruikt kunnen worden door derden.
  • Een splinternieuw magazijn voor Fluvius-technici.
  • Een Living Lab, dat bestaat uit een gebouw en multi-utility testzones in een parkomgeving. Het zal gebruikt worden voor het uittesten van nieuwe ontwikkelingen die met duurzame transities te maken kunnen hebben, zowel op vlak van energie als  water. Er kunnen demonstraties aan externe partijen plaatsvinden, implementatietesten van nieuwe producten op het net en opleiding van zowel Fluvius medewerkers als externe aannemers. De start van de bouw van het Living Lab is voorzien eind 2024.
  • Voor alle gebouwen en de inrichting van de omgeving legt Fluvius zichzelf hoge standaarden m.b.t. duurzaamheid op (zowel naar energie als naar watergebruik). Dat past helemaal in hun maatschappelijke rol als netbeheerder.

Om tegemoet te komen aan de uitdagingen van klimaatverandering, zullen zowel het energiesysteem als het watersysteem een belangrijke transitie kennen. Enerzijds is er de noodzaak om de klimaatopwarming te beperken door de CO2-uitstoot drastisch te reduceren en anderzijds is er een nood om de gevolgen van de opwarming te beperken door de waterhuishouding en de gebouwde omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat. Daarom formuleerde Fluvius de ambitie om van de site in Mechelen een proeftuin te maken om nieuwe technologieën in praktijk uit te testen en te verbeteren.

“Fluvius is een belangrijke werkgever in de Mechelse regio. De stad Mechelen is dan ook zeer tevreden dat Fluvius haar investeringen, na het recent vernieuwde kantoorgebouw, op dergelijk duurzame en vernieuwende manier verder zet. Het uniek concept van het Living-lab zet de duurzaamheidsambities van de stad nog kracht bij. Duurzame bedrijventerreinen zijn de toekomst”, aldus schepen Greet Geypen.

Grote groenzone
Naast de realisatie van de nieuwe gebouwen zal de campus zeer sterk worden onthard.
Centraal op de site wordt een groene parkomgeving voorzien met een ruime wadi. Deze speelt een rol in de waterhuishouding van de site, in mogelijke tests met hemelwater binnen het Living Lab maar ook in de beleving van werknemers en bezoekers. Een ecologische inrichting met bloem- en kruidenrijk gras garandeert dat ook insecten profiteren van de vernieuwde Fluvius-site. Verschillende bomen bieden koele schaduwplekken tijdens warme periodes maar kunnen ook een pluktuin vormen voor de buurt.

Het groene karakter wordt doorgetrokken op de personeels- en bezoekersparking door er een bomenraster en groenvakken te voorzien, met tussen de verschillende parkeerrijen ruimte voor groen met waterinfiltratie. De randen van de site blijven, zoals vandaag groen. Aan de zuidelijke zijde, nabij het jaagpad langsheen de Dijle, wordt de landschappelijke zone uitgebreid. De grens tussen de Fluvius campus en de nieuwe woonwijk wordt met hoogstaande architectuur op een kwalitatieve manier afgewerkt.

Naar een open campus model
In tegenstelling tot de bestaande toestand gaat het masterplan uit van een vrij toegankelijke campus voor fietsers en voetgangers. Het toekomstig magazijn, de buitenopslagzone en het gasterrein blijven om veiligheidsredenen wel nog volledig afgeschermd. Gemotoriseerd verkeer zal op de campus enkel voor medewerkers van Fluvius toegelaten zijn. Bezoekers kunnen hun voertuig kwijt in de in aanbouw zijnde Parking Keerdok.

Campus Mechelen blijft operationeel tijdens de werken
De Fluvius campus Mechelen blijft tijdens de ontwikkeling van de site altijd operationeel. Daarom wordt de uitvoering gespreid over acht jaar. Het vizier is gericht op 2030. Geen enkel gebouw wordt afgebroken voordat er een nieuw alternatief is.

Ruime blik op de toekomst
De site moet het bedrijventerrein van de toekomst worden. Bij de realisatie van dit project laat Fluvius ook ruimte om flexibel te kunnen inspelen op eventuele toekomstige veranderingen. Daarom wordt nu al rekening gehouden met de mogelijkheid om later kantoorgebouwen en magazijnruimte bij te creëren, die eventueel nodig zullen zijn door organisatiewijzigingen of nieuwe logistieke inzichten.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail