Lokale ondernemers volgen opleiding om zaken te doen met de stad

Door meer te werken met Mechelse ondernemers wil de stad resoluut investeren in de eigen lokale economie. Zo is er in het relanceplan ruim aandacht om aanbestedingen, lokaal in de kijker te zetten. Doch merkt het stadsbestuur op, dat veel lokale ondernemers niet inspelen op de mogelijkheid om te verkopen aan de stad. Dit kan te maken hebben omdat lokale ondernemers niet weten hoe de procedure werkt of er bepaalde vooroordelen leven. UNIZO Mechelen en de stad organiseerden daarom gisterenavond een infoavond om die procedure toe te lichten en aan te geven welke stappen de stad neemt om binnen de wettelijke mogelijkheden zo veel mogelijk lokaal aan te besteden.

Het stadsbestuur wil een ondernemersvriendelijk beleid in Mechelen. UNIZO Mechelen
en Stad Mechelen sloegen daarom de handen in elkaar om Mechelse ondernemers te ondersteunen. Samen organiseerden ze de opleiding ‘zaken doen met uw stad’, waar lokale ondernemers wegwijs gemaakt worden in de regelgeving omtrent de aanbestedingsprocedure. Gisterenavond ging de opleiding door en zaten er virtueel zo’n veertigtal ondernemers rond de tafel.

De stad heeft in het relanceplan opgenomen om extra in te zetten om lokaal aan te besteden. Doch, aanbestedingsregels lijken voor lokale ondernemingen vaak te complex en- of te veeleisend van aard. Alleen ondernemingen die reeds ervaring hebben met aanbestedingstrajecten, schrijven vaker in op een overheidsopdracht.

“Binnen de mogelijkheden van de wet op overheidsopdrachten zetten we hier maximaal op in. De diensten zijn opgeroepen om voor de kleinere opdrachten in de mate van het mogelijke offertes op te vragen bij lokale ondernemers. We hebben de indruk dat veel ondernemingen afhaken vanwege een vooroordeel van een geringe slaagkans en de complexiteit, of omdat ze niet op de hoogte zijn van hoe zaken te doen met de stad. Vandaar deze opleiding Het spreekt voor zich dat we onze Mechelse ondernemingen ook in moeilijke tijden willen ondersteunen. We zijn blij dat UNIZO Mechelen aan hetzelfde zeel trekt”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Economie.

De opleiding ‘zaken doen met uw stad’ moet meer ondernemers ertoe aanzetten om deel te nemen aan de aanbestedingen die de stad uitschrijft. “Op deze manier hopen we dat in de toekomst, ondernemers zich op eigen kracht vaker succesvol kunnen inschrijven op aanbestedingen van de stad”, aldus Greet Geypen.

“Jaarlijks besteedt een stadsbestuur heel wat euro’s aan producten, diensten en werken. Vaak zijn dat zaken die uitgevoerd kunnen worden door lokale ondernemers. De bedoeling van deze opleiding was om enerzijds de lokale handelaars in contact brengen met de stad en anderzijds om een heldere uitleg te geven over welke procedures er gevolgd moeten worden. Op deze manier willen we de lokale ondernemers dat extra duwtje in de rug geven, om de opdrachten van de stad binnen te halen”, aldus Carl Van Dyck, directeur UNIZO provincie Antwerpen.

Eerder al werkten de stad en UNIZO Mechelen samen, om lokale ondernemingen zo snel mogelijk weer op volle toeren te laten draaien of te versterken. Op initiatief van UNIZO Mechelen, stelde de ondernemersorganisatie samen met de stad, een begeleidingsaanbod samen dat vertrekt vanuit een goede financiële analyse van de toestand van de onderneming. Het verdere verloop van het traject wordt per ondernemer bekeken zodat de middelen die de stad Mechelen hiervoor vrijmaakt en de financiële bijdrage die UNIZO Mechelen hiervoor geeft, ook maximaal renderen.

Ondernemers die met vragen zitten, kunnen steeds contact opnemen met UNIZO Mechelen en/of met de dienst Economie van de stad.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail