Locatie en type van nieuwe fiets- en voetgangersbrug aan Keerdok bepaald

Met de plaatsing van de brug voor gemengd verkeer en die voor fietsers en voetgangers over de Afleidingsdijle, ontbreekt enkel nog een brug over de Binnendijle om het fietsnetwerk in dit stadsdeel te vervolledigen. Het college keurde recent de locatie en het type brug goed, waardoor het proces in gang gezet kan worden dat tot de realisatie van de brug in 2024 moet leiden.

Met de plannen voor Keerdok wordt een grotendeels onaantrekkelijk stuk stadsrand omgevormd tot een aangenaam en duurzaam nieuw stadsgedeelte. Met ruimte voor woningen, horeca, kantoren, maar ook ruimte voor groen, voor een park, voor een promenade langs het water enzovoort.

Het wordt een grotendeels autoluw gebied met uiteraard veel aandacht voor actieve weggebruikers. Zij krijgen routes die losgekoppeld worden van het autoverkeer, met onder andere bruggen over beide Dijlearmen. De bruggen over de Afleidingsdijle werden reeds enkele maanden geleden in gebruik genomen, nu is er ook duidelijkheid over de tweede fiets- en voetgangersbrug.

Schepen Greet Geypen, bevoegd voor wonen, economie en stadsontwikkeling legt uit: “Het Keerdok wordt een mooie, nieuwe wijk met aantrekkelijke architectuur. Ons uitgangspunt is dat de nieuwe brug mooi geïntegreerd moet zijn in de nieuwe omgeving, maar zonder zelf beeldbepalend te zijn: een mooie, onopvallende brug die vooral functioneel is. Als locatie van de brug werden verschillende opties onderzocht in een haalbaarheidsstudie. De locatie in het verlengde van de Spreeuwenhuisstraat werd uiteindelijk weerhouden.”

Hollandse klapbrug
Schepen van openbare werken Patrick Princen vult aan: “Een fiets- en voetgangersbrug over de Binnendijle ter hoogte van de Spreeuwenhuisstraat genoot mede omwille van de gunstige ligging in het fietsnetwerk de voorkeur. Deze locatie ligt op een rechte lijn richting de andere fietsbrug en zorgt er bovendien voor dat de verbinding richting de binnenstad wat korter wordt. De nieuwe brug wordt een Hollandse klapbrug, zoals bijvoorbeeld ook de Londenbrug aan het Antwerpse Eilandje er een is. Dit type brug heeft als grote voordelen dat de impact op de vaargeul en op de kaaien kleiner is, daarnaast is ook het onderhoud gemakkelijker en de energieprestaties beter. De brug wordt weer een nieuwe schakel in ons fiets- en voetgangersnetwerk en een aangename verbinding tussen de aanliggende wijken onderling én met het centrum.”

Het definitieve ontwerp voor de nieuwe brug wordt tegen maart 2023 verwacht, zodat na de aanbesteding en het bekomen van een omgevingsvergunning de bouw in de loop van 2024 zou kunnen starten. De huidige raming voor de brug bedraagt 1,4 miljoen euro inclusief btw.

www.mechelen.be/keerdok

 

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail