Landbouw en natuur hand in hand bij project ‘Akkerranden’

Na een positieve evaluatie verlengt Stad Mechelen haar deelname aan het project ‘Akkerranden’ van het Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) voor nog eens drie jaar. Dit initiatief stimuleert land- en tuinbouwers om beheersovereenkomsten af te sluiten en bloemrijke akkerranden aan te leggen langs hun percelen. Het inzaaien van deze akerranden draagt bij aan een verhoogde biodiversiteit van zowel fauna als flora, natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving. “Goed voor natuur én landbouw” 

Tussen 2021 en 2023 werkte Stad Mechelen en RLRL samen om lokale landbouwers actief te betrekken bij het project ‘Akkerranden’. Dit project stimuleert Mechelse boeren om naast hun reguliere gewassen zelf bloemrijke stroken in te zaaien. In ruil stelt de stad jaarlijks een budget van € 2000 ter beschikking, waarmee 10.000 vierkante meter kan ingezaaid worden. RLRL koopt de zaden aan en betaalt de vergoedingen uit aan de deelnemende landbouwers.

Schepen van Landbouw Arthur Orlians: “Project akkerranden valt duidelijk in de smaak bij onze Mechelse landbouwers. Op het Hombeeks plateau zaaiden onze boeren zelfs een grotere oppervlakte in dan initieel gepland, 27.600 vierkante meter op twee jaar tijd. Dit succesvol project willen we verder zetten, met nog meer deelnemende boeren. Het zorgt voor een verhoogde biodiversiteit, maar ook voor een natuurlijke plaagbestrijding. Goed voor de natuur en goed voor de boer.”

Ingezaaide akkerranden verrijken de ecologische diversiteit 

De bloemrijke akkerranden zijn niet alleen een lust voor het oog, maar dragen ook bij aan de ecologische rijkdom van de stad. Landbouwers vergroten de biodiversiteit op akkers en creëren ecologische verbindingen door tegen een vergoeding akkerranden ecologisch in te richten.

“De akkerranden vormen gedurende het hele jaar een essentiële standplaats voor onze lokale fauna. In de zomermaanden bieden de bloemen voedsel en schuilplaatsen aan belangrijke insecten voor bestuiving en natuurlijke bestrijding van kwalijke soorten en ziektes, terwijl de overvloedige zaden in het najaar een welkome voedselbron vormen voor akkervogels tijdens de wintermaanden. Het is belangrijker voor landbouw en de biodiversiteit om deze waardevolle leefomgeving steeds zonder maaien tot het volgende voorjaar te behouden,” legt Schepen van Natuur- en Groenontwikkeling, Patrick Princen, uit.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail