Station Mechelen februari 2022

Korte metten met fietschaos voor station

Met een nieuw handhavingskader wil het stadsbestuur de problematiek van wil fout geparkeerde fietsen op het stationsplein aanpakken. De fietsen zullen  verwijderd worden op kosten van de eigenaar. Als flankerende maatregel komen er wel drie extra fietsenstallingen en een parkeervak voor deelsteps rond het stationsplein.

Aan de voorzijde van het station zorgen verkeerd gestalde fietsen, steps en zelfs achtergelaten wrakken voor een rommelig uitzicht. Zij bemoeilijken ook de toegang tot het tijdelijk stationsgebouw en de spoortunnel. Twee stadstoezichters zijn al enkele maanden aan het sensibiliseren op deze problematiek. Maar om adequaat te kunnen optreden werd ook een nieuw handhavingsreglement opgemaakt dat eind februari aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
“Verkeerd gestalde fietsen worden door de stadsdiensten verwijderd. Overtreders die we kunnen identificeren krijgen een boete van 58 euro. Eigenaars kunnen hun fiets natuurlijk terugkrijgen, maar pas na het betalen van een retributie: 5 euro voor gegraveerde fietsen; 10 euro voor niet-gegraveerde fietsen. Wrakken worden onmiddellijk verwijderd en gerecycleerd. Voor minderjarige overtreders is er een aparte procedure waarbij na herhaling de NERO 2.0-procedure wordt opgestart”, verduidelijkt burgemeester Alexander Vandersmissen.
Per opruimactie zorgt stadstoezicht voor een correcte registratie en aanmaak digitaal register zodat alleen de wettige eigenaar zijn fiets zal kunnen terughalen. Op de website van Mechelen in Beweging komt een webpagina met info waar en hoe de in beslag genomen fietsen opgehaald kunnen worden. QR-codes ‘Fiets Kwijt?’ op de banners zullen toeleiden naar die webpagina. Het stallingsverbod zal duidelijk zichtbaar aangebracht worden met werfdoeken centraal op het plein en rond alle bomen komen er infoborden.

Extra beveiliging

Handhaving is natuurlijk maar mogelijk als er voldoende en veilig stallingsaanbod in de buurt is. “Daarom hebben we eerder al de fietsenstalling onder de Postzegelbrug beveiligd. We doen nu ook hetzelfde met de fietsenstalling aan de arsenaalszijde van het station. Ook die werd de voorbije dagen volledig afgesloten. Er worden de komende weken nog twee extra 360°-camera’s geïnstalleerd in de stalling en het stadstoezicht wordt nu al ingezet bij de twee fietsenparkings. De NMBS heeft ook een opvallende ontradende banner aangebracht. Een drietal kleinere extra fietsenstallingen aan het stationsplein moet ervoor zorgen dat fietsers die een bezoek willen brengen aan één van de nabijgelegen horecazaken hun fiets ook vlakbij kunnen stallen”, zegt Vandersmissen. Als de gemeenteraad het handhavingskader goedkeurt worden de eerste acties gepland in maart.

Fietsendieven gevat

De voorbije maanden heeft de lokale recherche verschillende fietsendieven kunnen vatten. In december werden 4 fietsendieven, samen verantwoordelijk voor 13 diefstallen. In januari werden 7 verdachten opgepakt, samen goed voor 26 feiten. “Eén van hen wordt verdacht van liefst 15 fietsdiefstallen. Dat scheelt natuurlijk. Daarmee zijn 39 van de 48 fietsdiefstallen aan het station opgehelderd. Door dit succes zien we de jongste weken dan ook een forse daling van het aantal fietsdiefstallen in de stationsomgeving”, weet de burgemeester. Opvallend: 41% van de fietsen die werden gestolen, zijn elektrisch; 22% van het totaal aantal gestolen fietsen stond niet slotvast.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail