Jongeren en professionals gaan in dialoog over online polarisatie, haatspraak en desinformatie via DOPREV-project

De gloednieuwe podcast over deze topics kan je beluisteren via Spotify

In het Predikheren vond vandaag een studiedag plaats rond het project DOPREV (Duurzaam Online Preventie) voor professionals die met jongeren werken. Zij kregen via workshops over online haatspraak, desinformatie en schadelijke polarisatie handvaten om jongeren te begeleiden binnen deze topics. Tijdens een panelgesprek kregen jongeren zelf ook de kans om online ervaringen uit te wisselen. DOPREV lanceerde hierover ook een podcast die je vanaf vandaag kan beluisteren via Spotify.

Duurzaam Online Preventie (DOPREV) is een project dat mogelijk werd met subsidies vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur. Zo ondersteunt Vlaams minister Bart Somers lokale besturen in hun aanpak om schadelijke polarisatie tegen te gaan. De Mechelse dienst Sociale Preventie is trekker van DOPREV en organiseerde vandaag een studiedag rond de thema’s binnen dit project: online haatspraak, desinformatie en schadelijke polarisatie.

Veilig online met jongeren
In de eerste plaats komen jongeren – die een vrijstelling kregen van hun school – zelf aan het woord op deze studiedag. Zij spreken in een panelgesprek over hun ervaringen met online haatspraak, desinformatie en schadelijke polarisatie.

Tijdens een compacte infomarkt op de middag komen de deelnemers meer te weten over de werking van o.a. Mediawijs en Child Focus.

De rest van de dag staat in het teken van drie praktijkgerichte workshops voor professionals uit het veld. Eén van de doelstellingen van DOPREV is immers het versterken van jeugd- en preventiewerkers, hulpverleners en werknemers uit het onderwijs in hoe zij met dit thema moeten omgaan in de praktijk. “Zij werken immers het vaakst samen met jongeren,” zegt Preventie- en Jeugdschepen Abdrahman Labsir. “We leven vandaag in een context waar haatspraak, desinformatie en schadelijke polarisatie niet stoppen voor jongeren die er midden in zitten. Een offline context krijgt dan bijvoorbeeld een online staartje, dat zware gevolgen kan hebben. Het is enorm belangrijk dat experten handvaten krijgen om ook met dat online landschap om te gaan.”

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers beaamt dit: “Het doorbreken van een spiraal aan fake news is belangrijk om mogelijke schadelijke polarisatie te voorkomen. Haatspraak, schadelijke polarisatie en desinformatie hebben geen plaats in onze samenleving. Het is belangrijk dat we ook jongeren in de dialoog betrekken.”

Daarom waren er vandaag diverse organisaties aanwezig die met jongeren werken en ervaringen willen uitwisselen: ROJM, J@M, stadspersoneel (bv. preventie en veiligheid), medewerkers uit het onderwijs en medewerkers uit de hulpverlening.

In de workshop van Bert Pieters (Mediawijs) kwamen deze professionals in aanraking met de wereld van desinformatie (‘fake news’) oftewel het opzettelijk verspreiden van onware informatie. StampMedia maakt in de tweede workshop identiteit en polarisatie bespreekbaar, met focus op online polarisatie en wat de impact is op een groep. Via Chris Wyns van het Hannah Arendtinstituut oefenen zij dan weer stap voor stap om het wij/zij-denken te vermijden en tot een respectvolle discussie te komen.

Podcast
De studiedag was ook het ideale moment om de podcast vanuit het project te lanceren. In totaal telt deze 3 afleveringen van elk 30 minuten. Elke aflevering focust op één van de drie topics: desinformatie, schadelijke polarisatie en haatspraak. De moderator creëert telkens een veilige plek voor de jongeren waar ze zo drempelloos mogelijk over deze thema’s in dialoog kunnen gaan. Een expert vult daarna aan met ervaringsgerichte info of advies. De topics komen zo op een toegankelijke en behapbare manier binnen.

“De hoofddoelstelling van deze podcast is om een platform te bieden aan jongeren waar ze zich gehoord en begrepen voelen,” vertelt schepen Labsir. “Wanneer jongeren de afleveringen beluisteren, krijgen ze handvaten mee om met elkaar in gesprek te gaan en met deze complexe thema’s om te gaan. We hopen ook dat de tentakels van de podcast verschillende professionals in Mechelen en daarbuiten bereiken.”

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail