Jaarrapport verkeer 2023: Significante daling van het aantal ongevallen met gewonden op de vesten

Het aantal verkeersongevallen in Mechelen is in 2023 verder gedaald. Op de vesten is vooral de systematische daling van het aantal ongevallen met gewonden opvallend. We gaan van 34 verkeersongevallen met gewonden op de vesten in 2019 naar 19 in 2023.

In de binnenstad is het beeld over de hele lijn positief.
De verkeersongevallen met stoffelijke schade daalden in 2023 met 20% t.o.v. 2022 (-29 feiten). Maken we de vergelijking met 2019 dan noteren we in 2023 een daling van 18% (-26 feiten)
De verkeersongevallen met gewonden kennen een daling in 2023 van 10% t.o.v. de aantallen in 2022 (-3 feiten). Vergeleken met 2019 registreren we in 2023 een daling van 18% (-8 feiten).

Op de vesten is het beeld genuanceerder.
De verkeersongevallen met stoffelijke schade stegen in 2023 met 58%. Dat zijn 38 feiten meer t.o.v. 2022. Maken we de vergelijking met 2019 dan noteren we in 2023 met 22 feiten meer een stijging van 27%.
Voor de verkeersongevallen met gewonden op de vesten noteren we dan weer een daling in 2023 van 17% t.o.v. de aantallen in 2022. Van 23 in 2022 naar 19 in 2023. (-4 feiten). Burgemeester Bart Somers: “Vergeleken met 2019 evolueren we zelfs richting halvering. We registreren in 2023 een daling van liefst 44% (-15 feiten). Dat zijn 15 gewonden minder op een jaar tijd op de vesten. Dat is uiteraard rechtstreeks een gevolg van de nieuwe verkeerssituatie op de vesten sinds 2023. Het eenrichtingsverkeer en de conflictvrije kruispunten doen wat ze beloven.”

Extra muros is de evolutie van het aantal verkeersongevallen opvallend stabiel gebleven.
We zien schommelingen van -1% en -2% voor respectievelijk het aantal ongevallen met stoffelijke schade en met gewonden, oftewel van 523 naar 520 en van 167 naar 163. Jammer genoeg viel er in 2023 ook één dode op de Mechelse wegen buiten de ring. De meerjarige balans is wel uitgesproken positief. We evolueerden van 802 ongevallen in 2019 naar 684 in 2023 of 15% minder ongevallen.

“Die vergelijking met 2019 is statistisch relevant”, zegt schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen. “Tijdens de covidjaren waren er in heel Vlaanderen minder ongevallen als evident gevolg van de lockdown. Dat zien we in de cijfers van 2020 en 2021. De drukte op de Mechelse wegen is beter te vergelijken met de situatie in 2019. En toch is de trend positief. Heel opvallend op de vesten, maar ook buiten de ring, waar het verkeer toch is toegenomen, daalt het aantal ongevallen met gewonden. De evolutie van het aantal ongevallen met stoffelijke schade is genuanceerder, maar dat weegt uiteraard minder door dan de ongevallen met gewonden. De aanzienlijke investeringen in verkeersveilige wegen, conflictvrije kruispunten en brede veilige fietspaden werpen duidelijk hun vruchten af.”
Al bij al houden de Mechelaars zich goed aan de opgelegde snelheidsregimes. Vooral natuurlijk op de stukken uitgerust met trajectcontrole. Verspreid over de 45 trajecten werden in totaal 29.664 PV’s snelheid opgemaakt. Dat is minder dan 1% van het aantal gecontroleerde voertuigen 24/7. Via de bemande snelheidscontroles elders werden 66.386 PV’s snelheid opgemaakt. Dat is 8% van het aantal gecontroleerde voertuigen.

Alcohol en drugs
Bij 6,3% van het aantal verkeersongevallen is er sprake van alcoholintoxicatie. Rijden onder invloed van alcohol blijkt een overwegend mannelijk probleem (79%) in de leeftijdscategorie tussen 20 en 49 jaar. 40.436 bestuurders werden gecontroleerd. 1019 of 2,5% van hen werden geverbaliseerd. Dat is exact hetzelfde percentage als in 2022 en in 2021. 148 rijbewijzen werden ingetrokken.
2% van alle ademtesten tijdens de Bobcampagne in België in (2023-2024)  gebeurde in Politiezone Rivierenland. Van alle ademtesten in de provincie Antwerpen nam PZ Rivierenland liefst 11,6% voor haar rekening.

117 bestuurders legden een positieve speekseltest af voor drugs in het verkeer. Het gaat vrijwel uitsluitend om mannen tussen 20 en 29 jaar.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail