Hoogdringende restauratie voor westertoren en vijf staties van OLV-over-de-Dijlekerk

De stad Mechelen beslist om Steenmeijer Architecten bv een bevel van aanvang te geven voor de opmaak van een bestek voor de hoogdringende restauratie van de dakvlakken van de westertoren en de conservatie van vijf staties van de Zeven Weeënweg van de OLV-over-de-Dijlekerk.

Tijdens de exterieurrestauratie (2004-2009) van de OLV-over-de-Dijlekerk werd het natuursteenmetselwerk volledig gerestaureerd. De leien dakbedekking werd toen voor een  groot deel vervangen, maar niet helemaal. De dakvlakken van de torenspitsen van het westportaal (twee traptorens en een lantaarn) en die van de vieringtoren zijn heel moeilijk bereikbaar. Aan die daken werd toen niet gewerkt.

Nu geeft de stad ook de opdracht om een dossier te maken voor de westertoren en de vijf nog niet gerestaureerde staties. De werken worden geraamd op ruim €230.000. In de tweede helft van 2022 zal het dossier worden voorgelegd aan het college om vervolgens een erfgoedpremie aan te vragen.

“In 2020 werden meerdere gebreken vastgesteld aan de torens van de OLV-over-de-Dijlekerk: de loden aansluitingen zijn verzakt en de leien zijn beschadigd of zelf verdwenen. Een grondige restauratie dringt zich nu op om verdere schade te voorkomen,” weet Koen Anciaux, schepen van Monumenten.

De vijf staties 
Hoewel het metselwerk van de kerk grondig werd aangepakt tijdens de meest recente buitenrestauratie, waren de zeven staties van de kerk in 2018 nog aan restauratie toe. De blootstelling ervan aan alle weersomstandigheden maakt dat de staties veel schade vertonen: korsten op de zachte kalkzandsteen, druipsporen van materiaal dat door regen wordt afgespoeld, erosie van het oppervlak, biologische aantasting en ingegroeide takken, scheuren en barsten.

“De stad Mechelen liet de vierde en de zesde statie restaureren in 2019-2020 en 2020-2021. Vandaag zijn er nog vijf staties die nood hebben aan een duurzame conservatie,” zegt schepen Koen Anciaux.

De stad Mechelen stelde in 2018 bvba Steenmeijer Architecten aan met als hoofdopdracht de opmaak van een beheersplan voor OLV-over-de-Dijlekerk. Op 8 maart 2021 kregen de ontwerpers een bevel van aanvang voor de opmaak van een bestek voor het vervangen van de goten van de hoofdbeuk, de zijbeuken en het koor. De stad kreeg een erfgoedpremie voor deze werken. Er is een premiepercentage van 70% van toepassing. Deze werken zijn recent van start gegaan.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail