Heraanleg voor openbaar domein nabij sociaal woonproject Ploegstraat – Eggestraat

Stad Mechelen staat in voor de heraanleg van het openbaar domein nabij het sociaal woonproject in de Ploegstraat-Eggestraat en Geerdegem-Schonenberg. Het stadsbestuur ging recent akkoord met het definitief ontwerp van deze heraanleg dat onder meer ruimte biedt voor een centrale groenzone.

Het perceel bevindt zich tussen Geerdegem-Schonenberg en Eggestraat en omvat zowel de vervangbouw van de gebouwen als een integrale heraanleg van de publieke ruimte rondom de gebouwen, inclusief de Eggestraat. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) subsidieert de heraanleg van het openbaar domein. Het definitief ontwerp is klaar en werd opgemaakt door studiebureau Hosbur in overleg met de betrokken stadsdiensten en Woonpunt Mechelen.

Aandacht voor groen en leefbaarheid

“De heraanleg van de boven- en onderbouw van de Eggestraat tussen de Hombeeksesteenweg
en de kleinschalige verharding van het kruispunt met Geerdegem-Schonenberg zitten mee in het project, het kruispunt zelf wordt dus niet heraangelegd. Het ontwerp van de omgevingsaanleg is opgebouwd vanuit een centrale groenzone. De ondergrondse parkeergarage zorgt ervoor dat er bovengronds minder auto’s moeten staan”, aldus Patrick Princen, schepen van Openbare Werken en Natuur- en groenontwikkeling. “Daarnaast wordt er maximaal ingezet op infiltratie van regenwater in de bodem. Niet alleen wordt de huidige bestrating in het binnengebied weggebroken en vervangen door een groenzone. Voor nieuwe bestrating wordt gekozen voor waterdoorlatende materialen. Ook wateren de nieuwe verharde delen af naar bermwadi’s om zo maximaal regenwater te infiltreren in de ondergrond”, klinkt het.

“Het definitief ontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein heeft veel aandacht voor groen en leefbaarheid. Er komt kwalitatief groen en het aantal bomen in het wijkje evolueert van 8 naar 22. De 21 straatbomen langs de Eggestraat blijven integraal staan. Met de nieuwe parking wordt de centrale zone, naast enkele plaatsen voor bezoekers en een staanplaats voor een deelwagen, enkel toegankelijk voor fiets-, wandel- en dienstverkeer. Door de werken aan het woonproject en het openbaar domein, tillen we de buurt naar een hoger niveau”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stedenbouw en Wonen.

De aanleg van het openbaar domein rondom de gebouwen is volledig ten laste van het Vlaams Gewest. De heraanleg van de boven- en onderbouw van de Eggestraat ter hoogte van de projectsite is 60% voor rekening van het Vlaams Gewest en 40% van de stad Mechelen en Pidpa. De kosten voor de rest van de heraanleg van de boven- en onderbouw van de Eggestraat richting de Hombeeksesteenweg, zijn voor Mechelen en Pidpa. De infrastructuurwerken op het privaat domein zijn ten laste van Woonpunt Mechelen.

“We werken verder aan de vernieuwing van onze sociale woningen. De vernieuwing van de woningen in de Ploegstraat-Eggestraat-Geerdegem-Schonenberg, maakt deel uit van de grootschalige renovatie die Woonpunt momenteel doorvoert. Binnen het project worden in totaliteit 44 sociale woonunits opgericht, waaronder 8 eengezinswoningen en 36 appartementen. De woningen zijn al meer dan 70 jaar oud, we gaan hier voor een radicale vernieuwing en zorgen daarnaast voor een kwalitatief wooncomfort”, aldus Arthur Orlians, voorzitter van Woonpunt Mechelen.

Het voorontwerp van de woningbouw zelf wordt momenteel verder afgewerkt. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in de zomer van 2023.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail