Open-vld-mechelen-mahatma-gandhistraat-sloop

Heraanleg Gandhiwijk gaat laatste fase in

De Mahatma Gandhiwijk is in volle verandering. De meeste woningen en een groot stuk van het openbaar domein zijn al vernieuwd. Eind 2024 gaat de vierde en laatste fase in. Die situeert zich in de zone tussen de Kardinaal Cardijnstraat, Jozef Verbertstraat, Ivo Cornelisstraat en Jubellaan. De heraanleg van het openbaar domein focust ook hier weer op gemeenschappelijk groen en ruimte voor spel en ontmoeting.

In deze vierde en laatste fase worden de woonerven en het parkgebied tussen de Jozef Verbertstraat en Kardinaal Cardijnstraat aangepakt, de woonerven ten zuiden van de Jozef Verbertstraat, het parkgebied met wadi’s tussen de Jozef Verbertstraat, Ivo Cornelisstraat en Jubellaan en de ventweg naast de Jubellaan.

Ondergronds komt de aanleg van een volledig gescheiden riolering, met aandacht voor het ter plaatse infiltreren van regenwater in open wadi’s. Bovengronds krijgt het openbaar domein een invulling volgens de behoeften van de buurt, met zoveel mogelijk kansen voor waterinfiltratie. Dat wil zeggen meer aandacht voor waterdoorlatende materialen, actieve weggebruikers, voldoende groen en de aanleg van sport- en spelinfrastructuur.

Schepen van openbare werken en natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen: “We voorzien 28.000 m² bijkomende groen- en spelvoorzieningen, 250 hoogstambomen, 2700 m² speelbos en 2500 m² water. Dat is gelijk aan bijna 4,5 voetbalvelden. Er komt ook een hondenweide voor de viervoeters in de buurt. Een leuke nieuwigheid is de komst van een vlonderpad. Aanvankelijk waren de regenwaterinfiltratiebekkens ondergronds voorzien. In de loop der fases werd duidelijk dat er ook voor bovengrondse infiltratie wadi’s konden en moesten worden aangelegd voor de blauwgroene dooradering. Zo zijn de wadi’s en ook de vlonderpaden in het ontwerp gekomen. De vlonders zijn houten wandelpaden met leuningen die over de wadi’s heen gebouwd worden en zorgen voor wandel- en fietsverbindingen over de wadi’s. Zo krijgt de natuur hier alle kansen en blijft het park toch voor iedereen toegankelijk!”

Schepen van jeugd en sport Abdrahman Labsir vult aan: ”Van peuter tot jongere: er is voor ieder wat wils. Daar zorgen de vier nieuwe speelpockets en twee speelzones voor, die maken dat het avontuur steeds om de hoek ligt. In de centrale speelpocket – die ligt in de vijfhoek grenzend aan de Jubellaan – komen een voetbalveld in kunstgras, pannakooien, fitnesstoestellen en skatebanken. De overige pockets bevatten klim- en klauterelementen, wiptoestellen en schommels voor alle leeftijden. Met veilig vallen en opstaan, want de ondergrond is van rubber.”

Wonen in Vlaanderen, Stad Mechelen, Woonland en Pidpa werken samen aan de nieuwe wijk. Ontwerpbureau Omgeving tekende het ontwerp in nauw overleg met alle betrokken organisaties en met de buurt. Eind maart keurde de Mechelse gemeenteraad het ontwerp voor de vierde fase van de heraanleg van het openbaar domein goed. De stad gaat nu op zoek naar een aannemer. Als alles goed gaat, kunnen de werken eind dit jaar starten. Die zullen duren tot eind 2026, waarna de hele wijk Ghandi een volledige make over zal hebben gekregen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail