Heilig Hartkerk wordt bruisende culturele hub

Stad Mechelen neemt de Heilig Hartkerk in erfpacht voor 50 jaar en kiest, in overeenstemming met de kerkfabriek, voor een culturele invulling met een sterke lokale verankering. De eerste verenigingen kunnen volgend jaar intrekken, nadat de nodige sanitaire en dakrenovatiewerken zijn gebeurd.

De leegstaande parochiekerk in de Adegemstraat in het centrum van Mechelen biedt een antwoord op de enerzijds steeds groeiende en innoverende stad en daarnaast de vraag naar meer gemeenschappelijke ruimte. Binnen de cultuursector zijn tijdens de coronacrisis specifieke noden ontstaan op vlak van infrastructuur voor amateurkunsten en van buurtinfrastructuur voor socio-culturele verenigingen. De Heilig Hartkerk zal op laagdrempelige wijze toonmogelijkheden en speelkansen bieden aan theatergezelschappen en andere culturele verenigingen, met een bar voor leden en publiek. Daarnaast wordt de kerk ook opengesteld als ontmoetingsplek voor de buurt.

Cultuur en erfgoed hand in hand
“De onderhandelingen met de kerkfabriek over de leegstaande Heilig Hartkerk zijn bijzonder constructief verlopen”, vertelt Björn Siffer, schepen van cultuur en sociale cohesie. “De kerk krijgt een culturele invulling, want er zijn veel lokale cultuurspelers op zoek naar een goede locatie. Niet in het minst de pas opgerichte vzw Het Paradijs en enkele Mechelse amateurtoneelgezelschappen, waaronder De Peoene en Voor Taal en Kunst”, gaat hij verder. “Naast amateurtheater is hier een brede waaier aan culturele activiteiten mogelijk, denk aan workshops, ateliers, presentaties, tentoonstellingen… Ook voor de sociale cohesie in de wijk Heihoek zal deze nieuwe, bruisende ontmoetingsplek een grote troef zijn.”

“Om het gebouw direct bruikbaar te maken zijn er een aantal renovatiewerken nodig op korte termijn. Denk aan verwarming, sanitair en brandveiligheid. In totaal geeft Stad Mechelen hier 365.000 euro voor uit. De kerkfabriek zal nog wel een kleine herstelling laten uitvoeren aan het dak voordat het in gebruik wordt genomen”, zegt Koen Anciaux, de schepen van monumenten en gebouwen. “De Heilig Hartkerk is een bouwkundig erfgoed. De bedoeling van deze herbestemming is dat het gebouw optimaal gebruikt wordt en met zijn open karakter een nieuwe dynamiek brengt in deze buurt.”

Uitbating
Vzw Het Paradijs is een socio-culturele vereniging die recent werd opgericht in Mechelen en die zich bezighoudt met verschillende kunstdisciplines. In de kerk willen ze voornamelijk een faciliterende rol opnemen door een ruime waaier aan activiteiten te organiseren of te ondersteunen. Enkele voorbeelden zijn: tentoonstellingen, een kunstbeurs, een levend atelier, socio-culturele buurtactiviteiten, muzikale optredens, filmvoorstellingen, enz.

Voor de uitbating van de Heilig Hartkerk zal Het Paradijs, met steun van de stad, een coöperatieve vzw oprichten met een open beheersstructuur. Wie wil instappen om actief mee aan de kar te trekken, mag zich melden.

Vanaf 2022 kunnen verenigingen en individuele Mechelaars of projecten hun intrek nemen. Onder meer de theatergezelschappen De Peoene en Voor Taal en Kunst zullen de kerk geregeld gebruiken voor repetities en voorstellingen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail