Heilig Hartkerk al tijdelijk te huur

Tot de start van de renovatiewerken aan de Heilig Hartkerk in de zomer van 2023 kunnen organisaties of individuele Mechelaars de kerk en de aangrenzende pastorij afzonderlijk huren voor een hele of halve dag. Er worden verschillende tarieven gehanteerd. De gemeenteraad keurt het retributiereglement vanavond goed.

De ontwijde Heilig Hartkerk werd op 5 april 2022 in erfpacht genomen door Stad Mechelen en herbestemd tot socio-cultureel centrum en ontmoetingsplek voor de buurt. Om dit te realiseren zullen zowel de kerk als de aangrenzende pastorij een grondige renovatie ondergaan. Deze werken starten in de zomer van 2023.

“Het zou zonde zijn om deze prachtige grote ruimte in hartje Mechelen al die tijd onbenut te laten, daarom kunnen de kerk en de pastorij vanaf 1 mei al vanaf een halve dag gehuurd worden”, zegt schepen van cultuur Björn Siffer. “Zo kunnen verenigingen, organisaties of bedrijven hier bijeenkomsten organiseren, maar bijvoorbeeld ook scholen of particulieren. Alles is mogelijk. Op die manier wint de kerk in afwachting van de definitieve invulling aan naamsbekendheid en wordt ze nu al dé cultuurtempel van Mechelen. Op het einde van de werken zal mARTa voor elke Mechelaar synoniem staan aan cultuur en ontmoeting.”

“Dit gebouw in de Adegemstraat biedt een antwoord op de enerzijds steeds groeiende en innoverende stad en daarnaast de vraag naar meer gemeenschappelijke ruimte. We blijven nadenken over de herbestemmingen van onze leegstaande gebouwen. De bedoeling is om gebouwen zo min mogelijk leeg te laten staan”, zegt Koen Anciaux, de schepen van gebouwen en monumenten.

Tarieven
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie groepen:

 1. Verminderd tarief
  Organisaties van Stad Mechelen, stedelijke adviesraden, verenigingen door de stad erkend als actieve socioculturele vereniging, politieke partijen, Mechelse scholen voor activiteiten binnen de schoolse werking.

  • Kerk – halve dag: €75, hele dag: €150
  • Pastorij – halve dag: €45, hele dag: €90
 1. Marktconform tarief
  Verenigingen zonder erkenning door de stad als socioculturele vereniging, scholen niet gelegen op het grondgebied van de stad Mechelen, natuurlijke personen waarbij de activiteit een culturele insteek heeft.

  • Kerk – halve dag: €125, hele dag: €250
  • Pastorij – halve dag: €75, hele dag: €150
 1. Commercieel tarief
  Nijverheids- en/of handelsinstellingen, inrichtingen en/of instellingen die een winstgevend karakter uitoefenen, inrichtingen die een rechtstreekse of onrechtstreekse verkooppromotie tot doel hebben, natuurlijke personen, waarbij de activiteit geen culturele insteek heeft

  • Kerk – halve dag: €250, hele dag: €500
  • Pastorij – halve dag: €150, hele dag: €300

Vanaf de derde verhuurde dag betaal je de helft.

Voor meer informatie: https://www.mechelen.be/verhuur-marta

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail