Gratis bakfietstest voor Mechelaars

In de stad Mechelen krijgen inwoners vanaf 19 maart één keer de kans om een bakfiets gratis te ontlenen. De uitleenperiode verloopt via de online afsprakentool van de stad of het 0800-nummer, telkens van woensdag tot maandag. Voor de ophaling en het onderhoud van de bakfiets werkt Stad Mechelen samen met ‘t Fietsatelier. Al 136 Mechelaars hebben zich aangemeld om de test-bakfiets met volle goesting te proberen.

Schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke legt uit waarom Stad Mechelen het bakfiets probeersysteem op poten zet: “Enerzijds zien we dat de interesse groot is. Via een bevraging in 2019 rond een gratis bakfiets testsysteem meldden zich maar liefst 136 Mechelaars aan.  Anderzijds verlagen we hiermee de drempel voor de eigen aankoop van een bakfiets en stimuleren we op langere termijn misschien wel het afstappen van de auto en gebruik van het mobiliteitsbudget. Vanaf maart kunnen Mechelaars gratis proeven van het gemak van een bakfiets in hun dagdagelijkse leven en de auto een kleine week aan de kant laten.“

Binnen het Europese project CityChangerCargobike wordt ingezet op duurzaam vervoer en de talrijke oplossingen die bakfietsen kunnen bieden. Zo wordt er onder andere gevraagd om de eigen stadsvloot te verduurzamen, alsook inwoners zo veel mogelijk kennis te laten maken met de bakfiets. Zo kocht Stad Mechelen vorig jaar 2 tweedehands Riese & Muller elektrische bakfietsen, inclusief kinderzitje, regenkap en gordels.

“Eén daarvan is intussen opgenomen in de vloot van dienstfietsen van de stad Mechelen. Alle medewerkers kunnen die gebruiken voor het werk. De andere werd aangekocht om een gratis probeersysteem voor de inwoners van Mechelen op te zetten”, verduidelijkt schepen Vanmarcke. Stad Mechelen neemt de kost per uitleenbeurt aan ’t Fietsatelier voor haar rekening.

Na de bakfietstest, eigen of deelbakfiets?              

Na gebruik vragen we feedback per e-mail over de dienst en het bakfietsgebruik. Bijkomend krijgt de gebruiker informatie over de Mechelse fietshandelaars die bakfietsen aanbieden.

“Naast Mechelen fietsstad worden we ook Mechelen deelstad van Vlaanderen. Zo kan een bakfiets ook gedeeld worden met vrienden of buren via het deelplatform Dégage! en zetten we verder in op onze deelmobiliteitscampagne. Aanvullend loopt er ook nog het pilootproject met de twee Cargoroo deelbakfietsen in de wijk Bethaniënpolder-Auwegemvaart.”, besluit schepen Vicky Vanmarcke.

Praktisch

Vanaf 19 maart 2021 kunnen Mechelaars een bakfiets reserveren via www.mechelen.be/afspraken of via het gratis nummer 0800 20 800. De uitleenperiode van de bakfiets start steeds op een woensdag en eindigt op de eerstvolgende maandag. Indien een uitlening woensdag-maandag niet mogelijk is door sluiting of feestdag, is het niet mogelijk om die week te reserveren.

De fiets kan opgehaald worden in ’t Fietsatelier, Battelsesteenweg 48. Daar wordt een tijdelijk uitleencontract getekend en €100 cash als waarborg gevraagd. Na afloop brengt de gebruiker de bakfiets weer binnen bij ’t Fietsatelier.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail