GO! basisschool Maurits Sabbe start 2021 veilig met een schoolstraat

Stad Mechelen zet ook dit jaar in op veilige schoolomgevingen.  Samen met GO! Basisschool Maurits Sabbe ondertekent de stad het charter voor veilige schoolomgeving. Een leidraad die doorheen het schoolstratentraject door directie en ouderraad kan geraadpleegd worden.  

 

“We starten het nieuwe jaar met aandacht voor de veiligheid van onze Mechelse schoolgaande kinderen en de buurt.  Directie, leerkrachten, ouders en leerlingen genieten van de invoering van een schoolstraat, waarin de veiligheid rondom de schoolpoort voorop staat.  Samen met de stad gaan ze een engagement aan voor drie à vier maanden. We sturen onderweg bij waar nodig en bij een vlot traject en veilige werking wordt de schoolstraat definitief”, verduidelijkt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

 

Een veilige start

Op 4 januari 2021  start het proefproject schoolstraat in samenwerking met de basisschool GO! BS Maurits Sabbe – De Abeel. Een deel van de Ieperleestraat wordt vanaf dan autovrij bij de start en het einde van de schooldag.

De proefperiode in de Ieperleestraat loopt vanaf 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Er wordt een kiss & ride geïnstalleerd aan de ingang van de Ieperleestraat om het verkeer veilig en vlot te laten verlopen. Schoolkinderen kunnen hier veilig worden afgezet.

“De vraag naar een schoolstraat komt steeds vanuit de schoolwerking. Alleen door een sterk engagement van alle betrokken partijen, ouders, kinderen , leerkrachten, leerlingen en omwonenden kan een schoolstraat succesvol zijn. De evaluatiemomenten met de schooldirectie zorgt ervoor dat we als stadsbestuur tijdig kunnen bijsturen waar noodzakelijk. Vanuit de school kunnen naast de directie ook het oudercomité en de werkgroep verkeer aansluiten bij deze evaluatiemomenten”, besluit onderwijsschepen Marina De Bie.

De directie van GO! BS Maurits Sabbe – De Abeel, mevrouw Isabel Van Rompaey voegt hier graag nog aan toe: “Het schoolteam, maar zeker ook de ouders en de kinderen zelf, vinden het erg fijn vinden dat er initiatieven worden genomen om het verkeer zo veilig mogelijk te maken rondom de schoolpoort. Vanmorgen werd dan ook meteen al duidelijk dat de gemaakte aanpassingen de organisatie van de ‘ochtendspits’ ten goede komen. Bovendien ontstaat er, op deze manier, ruimte waar ouders, leerkrachten en bewoners van de straat elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast grijpen we deze gelegenheid graag ook aan om extra in te zetten op de sensibilisering van duurzamere vervoerswijzen.”

Praktisch

Tijdens schooldagen mogen auto’s het rode deel van de Ieperleestraat niet inrijden op volgende tijdstippen:

  • Ma-vrij 08.20u tot 08.50u
  • Ma-di-do-vr: 15.00u tot 15.30u
  • Wo: 12.05u tot 12.35u

 

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail