Geluidsmuren Battel komen eraan ” Werken starten binnen het jaar”

Stad Mechelen en het Vlaams Gewest hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de plaatsing van geluidsmuren langs de N16 in Battel. Daarmee komt het stadsbestuur zijn engagement na aan de bewoners van Battel tijdens de algemene bewonersvergadering van 5 februari.

De bedoeling is geluidswerende schermen te bouwen om de geluidshinder die afkomstig is van het wegverkeer te verminderen en zo de verkeersleefbaarheid te verhogen op de plaatsen waar het lawaai onvoldoende kan worden verminderd door een stille wegverharding of een snelheidsbeperking. Concreet gaat het om het tracé van de N16 boven Battel tussen kilometerpunten 2.1 en 2.6. Er komen dus over een strook van 500 meter geluidsmuren aan weerszijden van de straat.

“Daarmee komen we een belangrijk engagement na tegenover de inwoners van Battel. Zij zijn al langer vragende partij voor geluidsmuren langs de gewestweg. Ook uit de geluidsmetingen die in opdracht van de stad in 2022 werden uitgevoerd, bleek dat de woonzone effectief in aanmerking komt voor een geluidswerende constructie. Ik ben dan ook heel blij dat we vandaag een formeel akkoord hebben dat het wooncomfort van de inwoners sterk zal verbeteren”, zegt burgemeester Bart Somers.

“Dit project komt er alvast in het vooruitzicht van de werken aan de Ontknoping van Mechelen. Dat start ten vroegste in 2027. In het belang van de bewoners van Battel hebben we daar niet willen op wachten. Maar mocht uit het project Ontknoping blijken dat er op deze locatie nog andere geluidsschermen nodig zijn, kunnen die zeker nog bijkomend geplaatst worden”, zegt schepen van openbare werken Patrick Princen.
De werken starten binnen het jaar. Voor eind 2025 kunnen de geluidsmuren er staan. Het Vlaams Gewest staat in voor de uitvoering en het onderhoud. De stad financiert de bouwkost. De exacte kostprijs is afhankelijk van de uitkomst van verdere geluidsmetingen op gevelniveau.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail