Gebouwen van Stad Mechelen gebruiken 37% minder energie

Naar aanleiding van de stijgende energieprijzen en in functie van de eigen klimaatambities kwam Stad Mechelen eind september vorig jaar met een Winterplan. Het doel was om minder energie te verbruiken in haar eigen stadspatrimonium en zo kosten te besparen. Vandaag stelde het stadsbestuur de energieresultaten van dit Winterplan voor. Gemiddeld verbruikten de gebouwen de laatste drie maanden 37% minder aardgas, goed voor een besparing van ruim 280.000 euro.

Schepen van gebouwen en eigendommen Arthur Orlians: “We willen onze eigen uitstoot met 40% laten zakken tegen 2030. Een belangrijke ambitie als we de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen willen behalen. Maar investeren in minder uitstoot doe je niet enkel voor het klimaat. De meeste Mechelaars weten dit maar al te goed. Iedereen heeft de stijgende energieprijzen gevoeld in zijn portemonnee en dat is voor een stadsbestuur niet anders. Minder energieverbruik betekent lagere facturen. Investeren in klimaatvriendelijke gebouwen is goed voor het klimaat én de stadsfinanciën. In de maanden november, december en januari hebben we 37% minder energie verbruikt dan het jaar voordien, goed voor een besparing van ruim 280.000 euro”

Schepen van duurzaamheid en klimaat Patrick Princen vult aan: “De klimaatambities realiseren is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal, maar het is daarbij uiteraard belangrijk om als stad het goede voorbeeld te geven. Door in september ons winterplan aan te kondigen, hebben we zeker ook andere Mechelaars geïnspireerd om op hun eigen energieverbruik te letten. In de voorbije emissiemetingen ging ons eigen verbruik nooit zo sterk naar omlaag als we wilden, -4% sinds 2011 (Meting 2020) en dit ondanks het jarenlang investeren in nieuwe duurzame gebouwen, renovaties, het installeren van zonnepanelen, enz. Dit was onder andere te wijten aan het feit dat we door de jaren meer en vaak verouderde gebouwen in gebruik hadden. Onze acties nu tonen in elk geval aan dat een stevige reductie mogelijk is. Maar liefst 1,42 miljoen kWh aan aardgas op drie maanden of het jaarverbruik van een 100-tal gezinnen in Mechelen. Het is nu aan ons om die tijdelijke ingrepen te bestendigen en structureler te maken in de toekomst.”

Verdere plannen

De gemiddelde daling van het energiegebruik ligt op 37%. Met graaddagencorrectie (rekening houdend met de temperatuur in vergelijking met andere jaren) is dat nog altijd een reductie van 33%. Tussen de gebouwen onderling zijn er wel nog verschillen. Zo daalde het energieverbruik van het Schepenhuis met meer dan de helft (51%) en het Sociaal huis met 43%, maar is er nog werk bij het Hof van Busleyden waar de daling 12% bedraagt (het bewaren van kunstwerken vergt een stabiele en bepaalde temperatuur).

Schepen Patrick Princen: “We halen de besparing vooral uit een efficiëntieoefening. De belangrijkste acties daarbij waren het aanwerven van een energiecoördinator en, daarmee samenhangend, een veel sterkere monitoring en controle om zo de vinger aan de pols te houden en snel te kunnen bijsturen. De temperatuur in de gebouwen werd verlaagd naar 19°C en daarnaast hebben we vooral de warmteproductie, comforttemperatuur en dergelijke aangepast aan de effectieve gebruikstijden. In het stadhuis deden we dit door bijvoorbeeld de raadszaal en de Keldermanszaal enkel te verwarmen bij gebruik. Het energieverbruik in het stadhuis daalde o.a. hierdoor met maar liefst 44%.”

Schepen Arthur Orlians: “De temperatuur 1°C lager zetten betekent een besparing van 7%. Maar de ambitie ligt hoger. Tegen 2045 willen we heel het stadspatrimonium klimaatneutraal en onze uitstoot beperken tot 0%. Stad Mechelen was de eerste centrumstad die daarrond een vastgoedstrategie ontwikkelde, gebaseerd op 5 pijlers: energiecoördinatie, maximaal klimaatneutraal renoveren, klimaatneutraal bouwen, gebouwen koppelen aan warmtenetten en gebouwen verkopen onder voorwaarden. We hebben vandaag zonnepanelen geïnstalleerd op 21 gebouwen, maar in de toekomst zal dit aantal verder toenemen. Zo komen er op de daken van het Sociaal Huis en Depot Rato in totaal 150 zonnepanelen.”

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail