Fietspaden onder spoorwegbrug Leuvensesteenweg aangepakt

Deze week werd de fiets- en wandelstrook onder de spoorwegbrug langs één kant van de Leuvensesteenweg heraangelegd (kant station). Hetzelfde gebeurt binnenkort aan de andere kant van de Leuvensesteenweg (kant Thomas More). De vernieuwde fiets- en voetpaden ontsluiten het toekomstige tangentfietspad met de Ring en het centrum.

Omdat in de week van 12 april de werfzone aan de Leuvensesteenweg van kant wisselt, werd de fiets- en wandelstrook onder de spoorwegbrug aan de zijde van het station prioritair aangepakt. Fietsers die vanaf de Leuvensesteenweg via het dan afgewerkte zuidelijke stuk van de fietspuzzel rijden, kunnen binnenkort over een vernieuwd fietspad naar de Vesten rijden. De voetpaden werden daarbij in betonstraatsteen aangelegd – de verhoogde boordsteen is weggewerkt – en de fietspaden kregen een rode asfaltlaag. Die materiaalkeuze is gelijkaardig aan die van de Speecqvest en de andere zijde van Leuvensesteenweg, die na 12 april aangepakt wordt.

Bij de heraanleg deze week werd ook het stukje fietspad tussen de Stationsstraat en de Hendrik Speecqvest meegenomen. Voordien moesten twee scherpe bochten genomen worden. Door de verbindingen doorheen het bestaande groenvak te realiseren, wordt deze verbinding vlotter en veiliger.

“Het tangentfietspad wordt een belangrijke meerwaarde voor de Mechelse fietsers. Om ervoor te zorgen dat ook de wegen ernaartoe aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen, vernieuwen we ook de fietspaden onder de aansluitende spoorbruggen. We kozen ervoor om dit op te nemen als meerwerk bij de bestaande werf. Zo kan de uitvoering veel sneller gebeuren, ligt de kostprijs lager en is er geen bijkomende verkeershinder op de Leuvensesteenweg”, aldus Patrick Princen, schepen voor openbare werken. “Ook de doorsteek van de Stationsstraat naar de Speecqvest is een kleine maar belangrijke realisatie. Tot voor kort was deze verbinding niet zo soepel en bovendien waren er conflicten mogelijk tussen fietsers en automobilisten en fietsers en voetgangers. Vanaf vandaag is de situatie een pak overzichtelijker en veiliger.”

Vicky Vanmarcke, schepen van mobiliteit, vult aan: “De ambities van Mechelen Fietsstad liggen hoog, maar gelukkig hoeven we niet alles alleen te doen. Waar we als stad werken aan onder andere de Lierse- en Battelsesteenweg, de fietszone en het Tivolipad, kunnen we rekenen op de provincie voor de fietsostrades, het Agentschap Wegen en Verkeer voor o.a. de Antwerpse- en Leuvensesteenweg en natuurlijk Mechelen in Beweging voor het tangentfietspad. Het is onze taak om al deze inspanningen te smeden tot een groot geheel, kaderend in een bredere visie op mobiliteit. Projecten zoals deze die de missing links wegwerken zijn dan ook belangrijk om ons fietsnetwerk in haar geheel op een hoger niveau te tillen.”

Kostprijs aanleg aan de zuidelijke zijde is 46 000 euro.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail