Fietsbevraging is start voor proefproject ondergrondse fietsenstalling in Mechelen

Uit een een online enquête over fiets stallen uitgevoerd door de stad Mechelen en Fietsersbond blijkt dat er een duidelijke wens is naar meer fietsenstallingen in de Mechelse binnenstad. Veel deelnemers staan er ook voor open om binnen de winkeldriehoek hun fiets steeds in fietsstallingen te plaatsen zodat ze niet in de weg van voetgangers staan. Deze resultaten ondersteunen het plan van de stad om te investeren in gegroepeerde fietsbeugels en overdekte fietsstallingen waar dat mogelijk is.

De resultaten van de enquête tonen dat fietsers meer stallingen willen, ook overdekte. De deelnemers zijn ook heel erg tevreden met de bestaande stallingen. Mocht er een fietsenstalling onder de Grote Markt worden ingericht gaf 64% van de deelnemers aan deze wel te willen gebruiken. De meeste deelnemers willen hier evenwel niets voor betalen of hooguit 0,50 eurocent per uur.

“Daarom werken we in lijn met deze enquête nu op korte termijn een proefproject uit met een gratis ondergrondse fietsenstalling in parking Grote Markt in de zomermaanden van 2021. Hiervoor ruilen we een 3-tal parkeerplaatsen om tot een hoog-laag fietsenstalling voor 32 fietsen. Als de Mechelse fietsers hier positief op reageren kunnen we die fietsenstallingen in de toekomst zelfs aanvullen met extra services, zoals een fietshersteldienst en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Maar dat zal dus nog niet voor nu zijn.”, vertelt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

Jorre Vannieuwenhuyze van Fietsersbond Afdeling Mechelen vult zijn bevindingen uit de enquête aan: “Dat de Mechelaars en Mechelse bezoekers meer fietsenstallingen willen, is mooi. Dat wil zeggen dat de fiets voor velen een belangrijk vervoersmiddel blijft om de stad te bezoeken. Het proefproject ondergronds is belangrijk om ook meer te weten te komen over hoe het Mechels stadsbestuur de stallingen op de Grote Markt kan aanpakken.”

De bevraging liep gedurende 2 weken en telden ongeveer 1000 deelnemers tussen de 22 en 70 jaar. Meer dan 60% van de respondenten wonen in Mechelen-Centrum, Noord, Zuid en Nekkerspoel.

52% komt met fiets minstens 1x week naar centrum
Uit de bevraging vernemen we dat de helft van alle deelnemers minstens 1 maal per week naar de stad komt per fiets. De meest genoemde redenen voor hun fietsbezoek zijn boodschappen doen en een bezoek aan een restaurant of café. Ook de markt op zaterdag en het cultuuraanbod in de binnenstad worden door ongeveer de helft van de deelnemers aangeduid.

De respondent die elke dag per fiets naar de stad komt, stalt deze vaak tijdens de week en niet voor een lange periode (meer dan 6u). 40% van de respondenten stallen hun fiets meerdere keren per maand tussen 1u en 6u, afwisselend tijdens de week en het weekend.

De stadsfiets domineert voor 52% het fietspad maar evengoed zien we een groot aandeel (1/3) in het gebruik van de elektrische fiets of pedelec, achtervolgt door bakfietsen en sportfietsen.

Meer fietsenstallingen rond winkelgebied
De meerderheid (60%) uit de enquête geeft aan dat er te weinig fietsenstallingen zijn in de Mechelse binnenstad. Dit blijft gelden voor de buurt van de Grote Markt, de Bruul en de Ijzerenleen.
46% parkeert hun fiets graag zo dicht mogelijk bij de bestemming, ofwel vast aan straatmeubilair ofwel vast in een stalling.

“Positieve bevindingen die ook duidelijk stellen dat op plaatsen waar veel voetgangers zijn, de fiets in een fietsenstalling moet. De cijfers bevestigen ons beleid, we plaatsen namelijk jaarlijks fietsenstallingen bij en hebben sinds kort ook een uitbreiding in de winkelzone gedaan. Verder staat er nog een uitbreiding gepland specifiek voor Ijzerenleen en Grote markt.”, vertelt Vanmarcke.

Actieplan fietsenstallingen
Het Mechels stadsbestuur lichtte het plan van aanpak rond het stallen van fietsen in het stadscentrum op de gemeenteraadscommissie mobiliteit van 19 mei toe. Daarbij werd de focus gelegd op het jaarlijks bijplaatsen van stallingen op diverse locaties. Zo komen er 232 fietsbeugels bij over heel het grondgebied en stellen we vanaf juni reeds bestaande fietsplaatsen in het centrum van de stad open voor publiek, ondergronds, bovengronds en overdekt.

Tijdens de zaterdagmarkt zullen 40 overdekte fietsenstallingen voor bezoekers ter beschikking worden gesteld in het Huis van de Mechelaar (ingang Hallestraat – Zakstraat). Ook de ondergrondse parking van het Sociaal Huis met 140 stallingen, 60 oplaadpunten en plekken voor bak/cargofietsen staat open voor publiek.

“We steken de volgende maanden zelf een extra tandje bij om de reeds bestaande initiatieven in de kijker te zetten. Dit via communicatie in de Nieuwe Maan en signalisatie ter plaatse in de Bruul, Lange Schipstraat en Korte Schipstraat. Daarin zullen ook de reeds bestaande overdekte fietsenstallingen op de binnenkoer van het stadhuis (met laadpunten) en in de Sinte-Mettetuin nog eens belicht worden.”, verduidelijkt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Daarnaast biedt parking Kathedraal van Indigo sinds kort een ondergrondse beveiligde fietsenstalling voor een 12-tal fietsen aan voor bewoners. Hiervoor plant Indigo een flyeractie in de buurt.

“We zijn ontzettend blij met de hoge responsgraad van de enquête. Het stemt ons positief om verder in te zetten op een sterk fietsbeleid, autoluwe zone en de fietszone. Maar ook onze handelaars, markten, cultuur en horeca bereiken we vlot en veilig per fiets én dat is de ultieme stadsbeleving die we nastreven.”, besluit schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail