Extra impuls voor site Uilmolenweg en SK Heffen

Op maandag 28 juni 2021 keurde de gemeenteraad een extra budget toe voor de ontwikkeling van de nieuwe sport-en recreatiesite Uilmolenweg, samen goed voor 8 miljoen. Binnen deze extra middelen wordt 1 miljoen voorzien voor de heraanleg van de velden voor de voetbalclub SK Heffen op Gentsesteenweg. Zo kan de voetbalclub zijn integrale werking centraliseren op Gentsesteenweg. Met deze ingreep realiseren we 2 zaken vanuit ons beleidsplan, waardoor we 2 sites binnen het sportlandschap optimaliseren en uitbreiden.

Uilmolenweg
Op de site Uilmolenweg gaat de stad een volledig nieuwe recreatieve en multidisciplinaire cluster ontwikkelen zodat we zoveel mogelijk sporten op deze site kunnen faciliteren. Fase 1 zal van start gaan eind dit jaar. Binnen fase 1 zal er een multi-sportveld, een officieel rugbyveld in kunstgras, een voetbalveld in natuurgras en één in kunstgras, een groot deel van een finse piste, een beachzone voor verschillende beachsporten en een gebouw gerealiseerd worden. Het wordt een mooi en groots project in samenwerking met Provincie Antwerpen en het Vrijbroekpark.

“We geven al graag een eerste impressie en ontwerp mee met dank aan Tijdelijke Maatschap Archilles – Omgeving die al meerdere projecten realiseerde in Mechelen zoals de Tinelsite, sporthal De Plaon, Zandpoortvest, Speecqvest en de parken in de Kalverenstraat en Pennepoel. We hebben er dan ook veel vertrouwen in dat we ook hier een mooi project gaan realiseren. Uiteraard zijn dit nog de grote lijnen en een algemeen beeld, maar het geeft goed aan waar we met de stad naartoe willen met de nieuwe multifunctionele site. De aansluiting aan het Vrijbroekprak creëert een mooie meerwaarde voor elke Mechelaar en bezoeker van de site.”, aldus sportschepen Abdrahman Labsir.

“De nieuwe sportieve en recreatieve sportsite, met bijhorend gebouw willen we zo optimaal mogelijk in gebruik laten nemen en dit voor een zo breed mogelijk publiek. Bewegen en sporten brengt mensen samen, maar we denken ook buiten de sportgrenzen. Het zal een verbindingsplaats worden en dus meer dan alleen een sportsite. Maar tegelijk wel een plaats waar mensen met dezelfde interesses elkaar vinden en of juist andere sporten leren appreciëren die aanwezig zijn op de site. De mogelijkheden va kruisbestuiving zijn oneindig, we zijn alvast enthousiast over de eerste beelden en kijken uit naar de realisatie van de eerste fase.”, besluit Abdrahman Labsir.

SK Heffen
Van de extra middelen voorziet de stad met AGB SAM een budget van 1 000 000 euro om de velden aan de Gentsesteenweg te vernieuwen. Er wordt ingezet op kunstgras maar ook zal er een jeugdveld in natuurgas aangelegd worden. Bedoeling is om op iets langere termijn ook het veld van Leest United te integreren zodat SK Heffen een volwaardige site krijgt om zijn werking verder te optimaliseren en uit te breiden. Leest United verhuist op termijn naar de vernieuwde site in Leest. Zij gaan hier een samenwerking aan met Rapid Leest. Met de goedkeuring van de gemeenteraad, kunnen de bestekken opgemaakt worden en zal er op korte termijn werk gemaakt worden van de nieuwe aanleg in nauw overleg met SK Heffen

Daarnaast bekijkt het bestuur om op langere termijn het gebouw te vernieuwen op de Gentsesteenweg, waar we opnieuw willen werken naar een multifunctionele invulling. Het is belangrijk dat ook de buurt en andere initiatieven  hier een plaats krijgen zodat de infrastructuur nog beter benut kan worden..

Informeren
Uiteraard gaan we gedurende deze realisatie onze Mechelaar op de hoogte houden. Voorlopig kan men voor meer info terecht bij info@sportactiefmechelen.be . In de nabije toekomst voorziet de stad een nieuwsbrief en infokanaal via de website om de laatste info en ontwikkelingen te kunnen volgen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail