Eind april telt Mechelen 158 laadpunten

In Mechelen zullen ongeveer dubbel zoveel laadpalen staan als in vergelijkbare steden. Tegen eind april zijn er op Mechels grondgebied 158 laadpunten beschikbaar om elektrische wagens te laden. In het kader van Clean Power for Transport rolt de Stad Mechelen 34 laadpunten extra uit om de nakende doorbraak van elektrische mobiliteit een antwoord te bieden. Vanaf nu voorzien we ook een duidelijke bebording bij alle toekomstige parkeerplaatsen met laadpaal.

De doorbraak van elektrische mobiliteit is een belangrijke maatregel in het actieplan van “Clean Power for Transport“, een projectsubsidie van de Vlaamse overheid. In 2020 plaatsten we reeds 42 laadpunten. Stad Mechelen krijgt gezien haar stedelijk karakter van het CPT programma nog 34 laadpunten toegewezen tegen eind april. In totaal heeft Mechelen 158 laadpunten over heel het grondgebied.

“We bereiden ons voor op een toekomst waarin we genoodzaakt zijn om onze mobiliteitsaanpak te wijzigen, dat vraagt een inspanning van onze stad en de Mechelaar. De gratis laadpalen zetten we in om de verdere geplande uitrol van elektrisch autodelen te voorzien. Elke laadpaal telt twee oplaadpunten waarvan we vaak één plaats voorbehouden voor een elektrische cambio. Hoe meer Mechelaars de overstap maken naar elektrische wagens en nog beter elektrische deelmobiliteit, hoe minder CO² uitstoot er in onze stad terecht komt.”, bevestigt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke

Boom volgt paal

Om de laadpaal waar nodig mooi te integreren in het stadsbeeld zullen op zes locaties de laadpalen in een nieuw plantenvak met boom geplaatst worden. Dat is een primeur in onze stad. Zo houden we de voetpaden vrij voor voetgangers. Dit is vooral nuttig wanneer een laadpaal tussen twee kopse parkeervakken geplaatst moet worden.

“Laadpalen en bomen zijn een mooie combinatie om te werken aan een toekomstbestendige, gezonde stad. Bomen zuiveren de lucht, brengen verkoeling, houden regenwater vast en nemen CO2 op. Elektrisch rijden zorgt voor een betere luchtkwaliteit in de stad en voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, zeker wanneer er groene stroom gebruikt wordt. In plaats van een verrommeling van ons openbaar domein, zorgt de inplanting van een nieuw laadpunt op deze manier net voor een verfraaiing en vergroening van de stad.”, voegt schepen van milieu en duurzaamheid Marina De Bie hieraan toe.

Signalisatie 

Met de start van deze extra uitrol wordt de verkeerssignalisatie op een eenduidige en duidelijke manier aangepast in het Mechels straatbeeld. Per parkeerplaats wordt één hoofdbord inclusief icoon voor elektrische wagens en één onderbord geplaatst in plaats van verschillende onderborden. Dit volgens het geldende parkeerregime. “Zo komen we tegemoet aan de vraag van heel wat elektrische gebruikers om niet eindeloos te laten opladen en parkeren maar tijdig te vertrekken van de laadplaats en naar een normale plaats te parkeren”, legt schepen Vanmarcke uit.

Strategische laadpaallocaties

De keuze voor een bepaalde locatie en plaatsing van de laadpalen in Mechelen gebeurt in overleg met Fluvius als netbeheerder en laadpalenbeheerder Allego waarbij de aansluiting aan een 400 Volt-netwerk een minimum vereiste is. “We houden rekening met verschillende factoren om een ruime spreiding te hebben in functie van het netwerk. Zo komen sommige laadpalen er op expliciete aanvraag van buurtbewoners of omdat er in de nabije toekomst een elektrische deelwagen komt te staan.”, vertelt schepen Vanmarcke.

Aan elke laadpaal vind je immers een parkeerplaats om je eigen elektrische wagen op te laden, de tweede parkeerplaats is vaak voorbehouden voor elektrische deelwagens.

Voluit voor elektrisch gaan, betekent natuurlijk dat er voldoende laadplaatsen nodig zijn voor een eigen elektrische wagen of deelwagen. Dat kan een elektrische deelwagen zijn van een aanbieder, zoals cambio, of het delen van je eigen elektrische wagen met de buurt.
Dankzij de subsidie voor elektrische deelwagens legt Stad Mechelen voor max 3000 euro bij in de aankoopprijs.

“Het laadpaalverhaal en de hierbij aansluitende elektrische deelmobiliteit vormt een belangrijk hoofdstuk in ons efficiënt, duurzaam mobiliteitsbeleid en opvolging van de luchtkwaliteit.”, besluit schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Meer info over:

  1. deelmobiliteit en het mobiliteitsbudget vind je op www.delenisvooriedereen.be
  2. werking laadpalen : www.allego.be en www.mechelen.be/elektrisch-rijden
  3. huidige operationele laadpalen:  https://www.mechelen.be/waar-vind-ik-een-laadpaal. De kaart wordt extern beheerd en zal automatisch geüpdatet worden wanneer de nieuwe laadpalen geplaatst worden.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail