Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Eenvoudiger belastingsysteem bij inname openbaar domein

Stad introduceert eenvoudiger belastingsysteem bij inname openbaar domein

Stad Mechelen past de belasting op inname openbaar domein aan. Vanaf september zal het belastingsysteem eenvoudiger en interessanter worden voor de burger. Ook zal er strikter gecontrontroleerd worden op juistheid en of de afspraken in de overeenkomst correct worden nageleefd.

Voor inname van het openbaar domein voor een verhuis of voor werken is er altijd een vergunning nodig. Dit kan vanaf september digitaal worden aangevraagd via het nieuwe platform EagleBe. De nieuwe facturatiesoftware van de domeininnemingen is gebruiksklaar gemaakt en getest.

“Dit betekent een administratieve vereenvoudiging voor zowel de stadsdiensten als de burgers.

Het is de bedoeling van de stad om zo kort mogelijk het openbaar domein te gebruiken door efficiënt te werken met een modern gedigitaliseerd systeem. Daarvoor is het van belang dat we dit vereenvoudigde systeem toepassen”, zegt Koen Anciaux, schepen van financiën.

Tarieven

Er zijn enkele aanpassingen wat betreft de tarieven betreffende de belasting op inname openbare ruimte bij werken. Bij het onderdeel ‘De retributie betreffende de inname van de openbare ruimte door schutsels, stellingen, kranen, containers, betonbakken, bouwmaterialen, bouwafval, werktuigen en voertuigen’ worden de tarieven aangepast als volgt:

  • 0,50 euro per ingenomen m² per dag met een minimumbedrag van 20 euro.

Dit minimum wordt 40 euro bij een inname waar gebruik gemaakt wordt van parkeerautomaten.

Deze bedragen worden verdubbeld indien men niet aan de aangifteplicht voldoet;

  • Het afsluiten van een straat kost 50 euro voor de eerste dag; per volgende dag een surplus van 25 euro.

Voor elke vierkante meter die wordt ingenomen bepaalt men een bedrag. De tarieven zijn afhankelijk van het soort inname en zijn vastgelegd in verschillende reglementen. Meer info hierover en toegang tot het platform is te verkrijgen via www.mechelen.be/inname-openbaar-domein

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail