Eenjarig bestaan BOA-team

Het BOA-team is ondertussen meer dan één jaar operationeel en heeft ondertussen een goede werking opgebouwd en vormt een volwaardig team binnen het preventie- en veiligheidsorgaan van stad Mechelen, tijd dus voor een korte evaluatie.

Nieuw uniform
Met 2 nieuwe aanwervingen vormen ze op dit moment een sterk team van 5 Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren en hun teamcoach. Na één jaar operationeel als nieuw preventieteam in Mechelen zijn ze meer dan klaar om ook echt herkenbaar in het straatbeeld te komen. Tijd dus voor de nieuwe uniformen die deze week zijn aangekomen. Vanaf nu kunnen de BOA’s gespot worden in het straatbeeld in indigo kleuren, dat mooi ligt tussen het paars van de gemeenschapswachten en het fel blauw van de politie. Zo vormen ze de mooie schakel tussen deze 2 partijen in het straatbeeld.

De kledij werd wel sober gehouden, want onze BOA’s kunnen handhaven en op heterdaad overtreders betrappen en een proces verbaal uitschrijven.
“Maar ze gaan in de eerste plaats sensibiliseren, informeren en signaleren dus vormen ze vooral een aanspreekpunt voor de Mechelaars en bezoekers. In dat opzicht is het goed dat ze vanaf nu duidelijk herkenbaar zijn. Wanneer ze mensen aanspreken is het ook veel duidelijker dat ze handelen vanuit hun functie als BOA.”, aldus de preventieschepen Abdrahman Labsir

Opleiding stilstaan parkeren
Het team versterkte het politieteam al in het handhaven van de GAS-boetes. Maar met het slagen van heel het team op de opleiding ‘Stilstaan en parkeren’ kunnen ze daar eveneens op gaan handhaven en een versterking zijn voor de politie. Die op hun beurt dan weer meer ruimte krijgt om meer mankracht te verschuiven naar grotere problemen die daar meer op kunnen focussen.
Om deze samenwerking vlot te laten verlopen en de lijn kort te houden, lopen de BOA’s binnenkort ook stage bij o.a. de verkeerspolitie.

Daarnaast doen de BOA’s ook controles op Inname Openbaar Domein, bieden ondersteuning bij overlastgevoelige evenementen, ondersteunen de gemeenschapswachten in hun ronde om pleintjes en parken te openen en sluiten, signaleren nieuwe overlastproblematieken en koppelen daarover terug naar enerzijds het preventieteam om met sensibiliserende acties aan de slag te gaan en anderzijds naar de politie om  te kijken hoe er gericht en efficiënt gehandhaafd kan worden.

“Onze BOA’s hebben niet stilgestaan, want de teller van hun uitgeschreven PV’s staat ondertussen op 700. De Mechelaar is alvast gewaarschuwd, asociaal gedrag ten koste van onze mooie stad en zijn inwoners willen we ten alle tijden vermijden en terugdringen tot het minimum. Liefst sensibiliserend maar als het moet dan zijn er extra troeven en handhavingsmiddelen met onze BOA’s en ze zullen waar nodig ingezet worden. Want we blijven het team steeds versterken door begeleiding en opleiding. Ik ben alvast tevreden dat we met hun prachtig uniform hen de nodige erkenning voor hun dagelijkse inzet kunnen geven!”, besluit de preventieschepen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail