abdrahman-labsir-mats-walschaers-intrede-jeugd-verenigingen-douanegebouw

Douanegebouw is klaar voor intrede

Nu de gemeenteraad ook het huishoudelijk reglement en de huurovereenkomsten heeft goedgekeurd, worden de sport- en jeugdverenigingen geïnformeerd. Hierdoor kunnen ze hun overeenkomsten ondertekenen. De intrede van het gebouw is gepland voor maart. De clubs en verenigingen kunnen beginnen met voorbereidingen te treffen voor hun verhuis en tijdelijk intrek in het Douanegebouw.

Maximale flexibiliteit
De overeenkomsten worden zo flexibel mogelijk opgesteld, door het tijdelijk karakter van het gebouw. Want verenigingen kunnen enkel tot 31 augustus 2023 hun werking laten doorgaan in het gebouw. De huurovereenkomst is 2 maandelijks opzegbaar en geeft hen zo de vrijheid om de samenwerking in het gebouw uit te proberen zonder te veel risico’s. We geven zo veilige en experimentele ruimtes aan de verenigingen, wat een stimulans kan betekenen voor het jong ondernemerschap. Het zal het gebouw alvast een zeer levendig karakter geven. Om dit allemaal in goede banen te leiden voorziet de stad een korte opvolging.

“De huurprijzen zijn daarnaast zo gezet dat het vooral de kosten zal dekken. We werken met jeugdverenigingen die geen winstgevend karakter ambiëren maar vooral als doel hebben de jongeren een plaats te geven om zich te ontplooien. Laat dat nu juist zijn wat we willen aanmoedigen en bijgevolg dus niet extra financieel gaan belasten.”, aldus jeugdschepen Abdrahman Labsir

“Verenigingen kunnen ook nog een vermindering krijgen op de huurprijs als ze enerzijds een investering doen in materiaal voor gemeenschappelijke of multifunctionele ruimtes. Anderzijds is een vermindering mogelijk op basis van sociale engagementen die men aangaat of wil aangaan in functie van de community. Een mooie stimulans om diversiteit op deze site te realiseren. Het zal zo nog meer een site worden door en voor alle Mechelse jeugd!”

Deel dit artikel

Share on facebook
delen
Share on twitter
delen
Share on linkedin
delen
Share on email
E-mail