Open-Vld-Mechelen-Domein Geerdegemkasteel wordt toegankelijk park

Domein Geerdegemkasteel wordt toegankelijk park

De realisatie van een toegankelijk park aan de Zemstbaan was één van de ambities binnen het Parkenplan 2.0 uit het bestuursakkoord. Een samenwerkingsovereenkomst met Technopolis maakt dat nu mogelijk. Tegen de lente van 2021 wordt het 1,6 ha grote domein van het Geerdegemkasteel opgeknapt en toegankelijk gemaakt voor bezoekers, zonder te raken aan het ruwe natuurlijke karakter van het bos.

Bij het parkenplan 2.0 ligt de focus voornamelijk op het ontpitten van bestaande groengebieden en het creëren van groene stapstenen om zo het groenblauwe netwerk door en rond de stad mogelijk te maken. Het bosgebied rond het Geerdegemkasteel is zo’n plek: lange tijd in private handen geweest, vervolgens via een legaat aan het Agentschap Natuur en Bos overgedragen (2005) en ten slotte in erfpacht gegeven aan Technopolis (2009). Nu maakt een overeenkomst tussen de stad en Technopolis het mogelijk om het bos gebruiksklaar te maken en nadien open te stellen.

Plek om tot rust te komen en te spelen

“Ik ben erg blij dat we dit gebied samen met Technopolis kunnen gaan beheren en openstellen”, vertelt Patrick Princen, schepen van openbare werken en natuur- en groenontwikkeling. “Parken en groengebieden zijn altijd een rust- of ontspanningsplek voor de buurtbewoners, maar door de diversiteit die er tussen de verschillende gebieden is, loont het ook de moeite om eens naar de andere kant van Mechelen te trekken. Het Geerdegempark wordt een park voor de bosliefhebbers of voor wie van ruwe natuur houdt. Het Geerdegempark is bovendien een schakel van de groene vinger die vanaf de Zenne vertrekt: samen met het Zennebeemdenbos en het Geerdegemspeelbos vormen ze een natuurlijke verbinding tot tegen de wijk Tervuursesteenweg.”

Stephane Berghmans, CEO van Technopolis, vult aan: “Technopolis heeft destijds van Natuur en Bos een groene hotspot met een heel diverse fauna en flora overgedragen gekregen. Het is een goede zaak dat binnenkort iedereen in Mechelen hiervan zal kunnen genieten. Het wordt een plek om te spelen, elkaar op een veilige manier te ontmoeten en simpelweg tot rust te komen. Zeker in deze tijden wanneer heel wat activiteiten onmogelijk zijn, is het belangrijk dat iederéén in Mechelen toegang heeft tot een park in de buurt. Ik ben blij dat Technopolis daartoe kan bijdragen.”

Veilig voor bezoekers

“Hoewel het niet de bedoeling is om grote veranderingen aan te brengen in het gebied, zijn toch nog werken nodig om alles veilig te maken voor de bezoekers. Zo wordt er een onderzoek en eventueel onderhoud uitgevoerd op de aanwezige bomen, wordt het terrein volledig afvalvrij gemaakt en worden de stallingen en het kasteel opgeruimd en beveiligd. Omstreeks maart van volgend jaar, wordt deze verborgen groene parel opengesteld voor het publiek”, legt schepen van ruimtelijke ordening Greet Geypen uit.

“Door begroeiing zal hier op termijn een biodiverse kasteelruïne gecreëerd worden. Rond het kasteel zelf wordt een kastanjehouten hekwerk geplaatst. Ook de inkompoort van het gebied wordt opgeknapt”, voegt schepen Princen toe.

De samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en Technopolis loopt over 20 jaar. De heraanleg, de opkuiswerken en het onderhoud gedurende de eerste 6,5 jaar worden door Technopolis gefinancierd, met middelen van het Agentschap voor Natuur en Bos, en de stad neemt vanaf 2027 de overige 13,5 jaar voor haar rekening. De onderhoudskosten worden geschat op zo’n 10.000 euro per jaar.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail