koen

De Predikherenkerk staat in de stellingen

In september 2019 opende Het Predikheren. Velen hebben ondertussen reeds een bezoek gebracht  aan de bibliotheek in dit prachtig gerestaureerde klooster. Nu is de naastgelegen Predikherenkerk aan de beurt om gerestaureerd te worden.

Aannemer Monument-Vandekerckhove uit Ingelmunter liet de stellingopbouw in december starten. Momenteel staat het gebouw grotendeels in de stellingen. Verdere werfinrichting en stellingopbouw is nog voorzien in januari 2021, met uitzondering van de voorgevel van de kerk, waar de montage van de stelling in april/mei 2021 is voorzien.

“Gezien de toestand van de kerk is de opstart van de restauratiewerken aan zowel het exterieur als het interieur zeer dringend. De degraderende toestand van het exterieur, zowel aan daken als aan gevels, zorgt voor stabiliteits- en waterinfiltratieproblemen. Hierdoor ondervindt ook het interieur bijkomende schade. Nu moeten we erg secuur te werk gaan om erger te voorkomen en dit belangrijke monument weer te laten stralen”, zegt schepen Koen Anciaux van Monumenten.

De effectieve restauratieve werken aan het exterieur gaan heel binnenkort van start. De gevels worden gereinigd, natuursteen- en baksteenmetselwerk wordt gerestaureerd en de dakbedekking vernieuwd. In de raamopeningen komt nieuw schrijnwerk. Al deze restauratiewerken aan het exterieur zullen tot ongeveer een jaar duren.

Tegelijkertijd wordt vanaf ca. maart 2021 ook gestart met de binnenrestauratie aan het metselwerk, de gewelven en het pleisterwerk. Deze interieurrestauratie neemt ongeveer 16 maanden in beslag, tot juli 2022.

De kostprijs van deze werken bedraagt ca. 3.250.0000 euro, incl. btw. Hiervoor kan de stad rekenen op een restauratiepremie van ca. 2.690.000 euro toegekend door de Vlaamse Overheid in het kader van de Meerjarige Subsidiëringsovereenkomst ‘Restauratie en herbestemming van het Predikherenklooster te Mechelen’.

Deel dit artikel

Share on facebook
delen
Share on twitter
delen
Share on linkedin
delen
Share on email
E-mail