Dakrestauratie voor Sint-Libertuskerk te Nekkerspoel

Het dak van de Sint-Libertuskerk te Nekkerspoel is in slechte staat en dringend aan restauratie toe. Stad Mechelen heeft daarom beslist om de architect een aanvangsbevel te geven voor de ontwerpopdracht van de dakrestauratie.

De Sint-Libertuskerk behoort tot de Catharinaparochie die bestaat uit acht Mechelse kerken. De kerk wordt buiten coronatijden veel gebuikt door de lokale gemeenschap voor religieuze bijeenkomsten. Het renovatiedossier voor de Sint-Libertuskerk doorliep reeds een langdurend traject, waarbij tot op heden enkel de restauratie van de torenspits (2011) tot realisatie kwam.

“De dakwerken zijn nu het meest dringend gezien het acute risico voor gevolgschade in het interieur, zoals blijkt uit de inspectierapporten door monumentenwacht en de verslaggeving in 2020 uitgevoerd in het kader van periodiek nazicht en kleine herstellingswerken aan onze kerkgebouwen. Om schade te beperken moeten we nu al aan de slag met de opmaak van dit renovatiedossier”, zegt Koen Anciaux, de schepen van Monumenten.

De noodzakelijke dakwerken hebben onder meer betrekking op de stalen dakstructuur, de dakbedekking in natuurleien (> 100 jaar oud), de hemelwaterafvoer, de dakaansluitingen met de muren en de muurbekroningen.

De voorlopige kostenraming opgemaakt door de architect bedraagt 819.723 euro (werken en ereloon). De subsidie van het agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid voor niet beschermde eredienstgebouwen wordt voorlopig geraamd op 225.000 euro.

Het ontwerp voor de dakrestauratie zal worden opgemaakt door architect Mark Lauwers. De werken kunnen starten na goedkeuring van het restauratiedossier door het agentschap Binnenlands Bestuur. Dat zal vermoedelijk in 2024 zijn, zodat de werken kunnen worden afgerond in 2025.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail