Daken en toren van de Sint-Martinuskerk krijgen restauratie

Daken en toren van de Sint-Martinuskerk krijgen restauratie

De stad Mechelen heeft een restauratiedossier klaar voor de daken en de toren van de Sint-Martinuskerk in Hombeek.

Geschiedenis Sint-Martinuskerk

De Sint-Martinuskerk is een driebeukige kruisbasiliek in neoromaanse stijl met ingebouwde westtoren en klokvormige torenhelm. De zandstenen toren gaat terug tot de dertiende eeuw, de kerk zelf is in hoofdzaak herbouwd tussen 1855-1857. Het gebouw is opgenomen op de vastgestelde lijst van het bouwkundig erfgoed.

Restauratie van de kerk

De daken en toren van de kerk zijn al enige tijd aan restauratie toe. Reeds in 2019 werd een restauratiedossier opgemaakt, maar bij een controle in het voorjaar van 2022 bleek dat de toestand van de dakstructuur op korte tijd aanzienlijk achteruit gegaan is. Onder meer de dakstructuur van de viering is actief aangetast door houtborende insecten, in die mate dat de standzekerheid van de vieringconstructie niet gegarandeerd is. Op advies van een stabiliteitsingenieur werd het voorste gedeelte van de kerk afgesloten met een houten wand uit voorzorg voor de veiligheid van de gebruikers van het kerkgebouw.

Naar aanleiding van de problematiek van de vieringconstructie actualiseerden architecten Beeck & Hermans het restauratiedossier. De snel verslechterde toestand ten gevolge van houtaantasting resulteert in een uitgebreidere dakrestauratie dan initieel voorzien.

Het herwerkte dossier wordt na goedkeuring door de gemeenteraad overgemaakt aan de subsidieverlenende overheid, het agentschap Binnenlands Bestuur. Na de principiële belofte van de subsidie door het agentschap, zal de stad de werken kunnen aanbesteden.

“We starten met de werken van zodra dit mogelijk is”, zegt Koen Anciaux, schepen van Monumenten. “De Sint-Martinuskerk wordt nog steeds gebruikt voor misvieringen. Daarnaast vinden er ook concerten, voordrachten en tentoonstellingen plaats. Kortom, de kerk vervult een belangrijke rol in Hombeek.”

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail