Controle glas-in-lood ramen O.L.V-over de Dijlekerk met oog op toekomstige restauratie

Het glas-in-lood van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk is in slechte staat. Het college heeft opdracht gegeven om een inventarisatie en opmeting te doen, waarna een diagnose wordt opgemaakt in functie van de uit te voeren herstellingswerken.

In 2020 werd bij een rondgang door de kerk vastgesteld dat het glas-in-lood van de kerk in vrij slechte staat is en dat dit op middellange termijn moet gerestaureerd worden om verder verval tegen te gaan. Het glas-in-lood dateert uit 1968 (1962 tot 1968) en zijn naar een ontwerp van architect Jan Lauwers. Het patroon bestaat uit verschillende, kleurrijke abstracte motieven. Jan Lauwers was een modernist van het eerste uur die was opgeleid aan de Mechelse Academie.

In de restauratievisie voor de kerk, die Steenmeijer Architecten in opdracht van de stad Mechelen heeft opgemaakt, zijn de restauratiewerken van het glas-in-lood voorzien na 2025. De stad krijgt hiervoor een erfgoedpremie van het agentschap Onroerend Erfgoed. Er is een premiepercentage van 70% van toepassing.

“Aangezien de werken voor het vervangen van de goten van de hoofdbeuk en zijbeuken van de kerk onlangs in uitvoering zijn gegaan en hiervoor het gebouw gefaseerd in stellingen staat in 2022 en 2023, is het ideaal om de architecten nu reeds te laten starten met een deel van het voorontwerp, namelijk de inventarisatie en het nagaan van de staat van bevinding van het glas-in-lood”, zegt Koen Anciaux, de schepen van Monumenten. “Door de reeds aanwezige stellingen zijn de glas-in-loodramen makkelijk bereikbaar en kan de stad de huurprijs voor het gebruik van hoogtewerkers tot een minimum beperken, wat een aanzienlijke besparing oplevert” voegt de schepen eraan toe.

De stad geeft echter nog geen opdracht tot opmaak van een volledig restauratiedossier aangezien de werken aan het glas-in-lood gepland zijn na 2025.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail