Cijfers Mechelse leefloongerechtigden met 10% gedaald

Stad Mechelen zet zich hard in om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan een job te helpen. Dit door innovatieve werkingen uit te bouwen en gerichte samenwerkingsverbanden op poten te zetten. Deze manier van werken heeft geloond, want er is een daling merkbaar in de cijfers van de leefloongerechtigden. Om de werkgevers te bedanken die de werkzoekenden kansen hebben gegeven, organiseerde de stad een werkgeversevenement.

Een jaar geleden trad Mechelen naar buiten met een actieplan om meer tewerkstellingskansen te creëren bij bedrijven en organisaties door middel van een sterke samenwerking met lokale expertisecentra. DUO for a JOB, Co-searching, 12work en JobRoad waren de projecten waarmee de stad het aantal leefloongerechtigden wou doen dalen. Dit als tegenoffensief om het stijgend aantal leefloongerechtigden – een tendens die in heel het land voorkwam – een halt toe te roepen.

“Een trend die we wilden keren. Daarom stelden we vorig jaar rond deze tijd ons actieplan verhoging activeringsgraad voor, met een aantal nieuwe innovatieve samenwerkingsverbanden. Het is voor heel wat bedrijven niet gemakkelijk om functies in te vullen. Tegelijkertijd is er heel wat onbenut menselijk potentieel in onze samenleving. Door die twee te matchen wilden we een win-win creëren”, aldus Greet Geypen, schepen van Ondernemen.

“Het was een ambitieus actieplan, waarbij we vanuit een open en brede blik hebben gekeken naar de uitdagingen waarmee we geconfronteerd werden. Daarom hebben we ingezet op samenwerking met organisaties die een innovatief aanwervingsbeleid, ondersteuning op de werkvloer en een sterk sociaal netwerk bieden. De competenties en talenten van de mensen zijn het vertrekpunt. Zo zetten we in op gelijke kansen en verduurzaming. Op lange termijn een win, voor werkgever en werknemer”, klinkt het bij Gabriella De Francesco, schepen van Armoedebestrijding, Sociale zaken en Welzijn.

Out of the box
Het actieplan heeft de stad alvast geen windeieren gelegd. “De cijfers van het aantal leefloongerechtigden zijn intussen met 10 % gedaald. Daarmee doet Mechelen het globaal beter dan de meeste centrumsteden. Dit succes komt er door de gerichte samenwerkingsverbanden die we zijn aangegaan Het bewijst dat je soms het verschil kan maken door out of the box te denken”, aldus schepen Geypen.

“Onze arbeidsmarkt biedt een sterke maatschappelijke hefboom. Niet alleen tot een inkomen, maar ook voor het sociaal aspect, gezondheid, vrije tijd, … Kortom, om bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen. Dankzij de innovatieve projecten en duurzame sociaal-economische maatregelen blijven we, samen met de partners en de werkgevers, stenen verleggen. We maken hierdoor echt het verschil in ons activeringsbeleid”, legt Gabriella De Francesco uit.

Werkgeversevent
Het was een gezellige drukte gisterenavond in Cinema Lumière. Op het evenement dat de stad organiseerde om de werkgevers te bedanken, tekenden meer dan 70 afgevaardigden van 50 ondernemingen present. Tijdens het event werden niet alleen de werkgevers in de bloemetjes gezet, ook konden ze zich informeren over de verschillende samenwerkingsmogelijkheden.

“In het kader van de ambities van de stad om meer mensen naar de arbeidsmarkt toe te leiden, hebben we werkgevers nodig. Vandaar dit event om de werkgevers in de kijker te zetten, zeker na de moeilijke coronajaren en de economische uitdagingen waar we nog voor staan”, aldus Greet Geypen.

Ook aanwezig gisteren op het netwerkevent: werkgevers die tot nu toe nog niet met de stad hadden samengewerkt, maar zich kwamen informeren over de waaier van mogelijkheden die werden uitgewerkt. Op deze manier wil de Dijlestad werkgevers warm maken en zo meer tewerkstelling in Mechelen creëren.

Samenwerkingsverbanden toegelicht
Een werkgever die individueel het verschil wil maken voor een werkzoekende en iemand op maat wil opleiden kiest voor tijdelijke werkervaring artikel 60. Met werkplekleren artikel 60 begeleid je een werkzoekende die je verder opleidt. Stad Mechelen neemt de rest op zich: de selectie, administratieve verplichtingen zoals het contract en uitbetaling van het loon.

Een werkgever die snel gemotiveerd personeel zoekt en daarvoor iets innovatiefs wil proberen kan een beroep doen op 12work. 12work biedt een unieke en innovatieve aanpak om snel en efficiënt aan te werven. Geen uitgebreide sollicitatieprocedures, maar gelijke kansen voor iedereen. Het 12work-project is trending momenteel. Eind augustus hadden er al 25 mensen een job gevonden op deze manier. En deze maand werden er nog vier vacatures gelanceerd.

Voor een werkgever die op zoek is naar personeel maar 12work té innovatief vindt, werkt de Dijlestad samen met JobRoad voor screenings en open sollicitatiegesprekken.  Met een persoonlijke aanpak doorbreekt JobRoad barrières van taal, mobiliteit en competentie. Zo kunnen ze een bedrijf matchen aan kandidaten die soms moeilijker te bereiken zijn.

Een werkgever die iets wil betekenen voor de samenleving los van de zoektocht naar personeel kan terecht bij DUO for a JOB in functie van mentorschap van werkzoekenden. DUO for a JOB koppelt jonge werkzoekenden met migratieachtergrond aan ervaren 50-plussers.

Werkgevers die op zoek zijn naar intensieve begeleiding in functie van inclusief HR-beleid kunnen terecht bij Voka om zich te informeren over hun Welt-traject.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail