Mechelen en Willebroek vormen een eengemaakte woonmaatschappij

De Vlaamse Regering besliste om werkingsgebieden voor sociale huisvestingsmaatschappijen af te bakenen en per werkingsgebied slechts één sociale huisvestingsactor toe te laten. Concreet betekent dit dat de sociale huisvestingsmaatschappijen van Mechelen en Willebroek tegen 30 juni 2023 samen één woonactor moeten vormen. Het protocolakkoord met betrekking tot de fusie tussen Woonpunt Mechelen en Volkshuisvesting Willebroek, stond […]

328 extra sociale huurwoningen in Mechelen door nieuw woonbeleidsconvenant

De stad Mechelen doet in samenwerking met sterk geëngageerde lokale huisvestingsmaatschappijen al vele jaren extra inspanningen, om haar sociaal woonaanbod uit te breiden. Ook met het oog op de toekomst wil de stad bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Aangezien de stad het objectief van het aantal sociale woningen op het grondgebied reeds behaald heeft, kan er niet […]

Mechelen als trekker van Vlaams innovatief project

Om de klantgerichtheid van de Bouwdienst te optimaliseren gaat Mechelen voor een vernieuwde digitale aanpak, waar burgers op een eenvoudige manier bouwgerelateerde vragen kunnen stellen en opvolgen via een centraal platform. Voor dit innovatieve project mag Mechelen rekenen op zo’n € 100.000 aan steun van de Vlaamse overheid.

40 Nieuwe straatnamen gekozen door inwoners Gandhiwijk

Vanaf 2024 wandel je in Mechelen door de Marie Popelinstraat, de Jean De Boeckstraat en de Welkom in Mechelenstraat. Inwoners van de vernieuwde Mahatma Gandhiwijk kregen de kans om uit een lijst van 71 voorstellen zelf 40 nieuwe straatnamen te kiezen. De resultaten van die stemming zijn nu bekend! De Mahatma Gandhiwijk bestaat voornamelijk uit […]

Leegstaande en verwaarloosde panden worden gerenoveerd tot sociale huurwoningen

Betaalbare huizen vinden voor mensen die het moeilijk hebben is geen gemakkelijke klus. Daarom slaan Stad Mechelen, SVK Mechelen, burgerbeweging Klimaan en Welcome in Mechelen vzw, de handen in elkaar met de oprichting van Het Pandschap Rivierenland. Deze coöperatieve vennootschap wil het aanbod sociale huurwoningen in Mechelen verruimen door leegstaande en/of verwaarloosde panden te renoveren. […]