Twee nieuwe straatnamen voor nieuw project Maarten

Het nieuwbouwproject Maarten gelegen in de voormalige ziekenhuissite tussen de Leopoldstraat en de Vaartdijk krijgt een nieuwe plein- en straatnaam. In de nieuw aan te leggen site van het voormalig ziekenhuis komen er naast 96 woongelegenheden ook een hotel, een kantoorruimte, en (retail) dienstverlening. Verder is er een ondergrondse parkeergarage voorzien. Hiervoor is de aanleg van […]

Burgemeester ondertekent globaal klimaatmanifest

Met de ondertekening van de Climate Manifesto stapt Stad Mechelen mee in het Climate Action Project, een wereldwijd partnerschap dat educatie rond klimaatverandering promoot. “Dit is geen symboliek, maar een formeel engagement dat aansluit bij ons ons lokaal klimaatplan en ons bovendien verbindt tot extra inspanningen”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. De stad geeft hiermee gevolg […]

Mechelen ontvangt 500.000 euro voor slim project rond droogte in landbouw

In en rond Mechelen zijn er bijna 120 land- en tuinbouwbedrijven actief, die ook de Mechelaar voorzien van verse groenten en fruit. Maar de toenemende droogte brengt de korte keten productie in gevaar. Mechelen beoogt daarom een digitale transformatie van de stadsgeoriënteerde landbouw, die meer inzichten moet geven over de lokale waterhuishouding. De Vlaamse overheid steunt […]

BOUWGROND WORDT BOSGEBIED IN KAUWENDAAL

burgemeester-Vandersmissen-voorzitter-woonpunt-arthur-orlians-kauwendaal-bos

Stad Mechelen koopt in Kauwendaal een 1,8 ha groot perceel aan van Woonpunt om het te herbestemmen van bouwgrond naar bosgebied. Daarmee zet de stad verdere stappen in de bestendiging en versterking van het stadsbos Kauwendaal, een belangrijke verwezenlijking binnen het Beschermd Natuurpark Rivierenland. Natuurpunt zal alle percelen van Woonpunt beheren en openstellen voor wandelaars. […]

Woonpunt Mechelen bouwt 36 nieuwe appartementen en 8 woningen in Ploegstraat – Eggestraat

De 24 appartementen en 8 woningen van sociale huisvestings-maatschappij Woonpunt Mechelen in de omgeving van Ploegstraat-Eggestraat en Geerdegem-Schonenberg worden afgebroken. “Bedoeling is om ze te vervangen door 36 nieuwe appartementen en 8 woningen”, zegt voorzitter van Woonpunt Mechelen Arthur Orlians. Een ontwerpteam werkt momenteel aan een ontwerp om de bestaande woningen van Woonpunt Mechelen in […]

Douanegebouw is klaar voor intrede

Nu de gemeenteraad ook het huishoudelijk reglement en de huurovereenkomsten heeft goedgekeurd, worden de sport- en jeugdverenigingen geïnformeerd. Hierdoor kunnen ze hun overeenkomsten ondertekenen. De intrede van het gebouw is gepland voor maart. De clubs en verenigingen kunnen beginnen met voorbereidingen te treffen voor hun verhuis en tijdelijk intrek in het Douanegebouw. Maximale flexibiliteit De […]

Rechtszekerheid voor sport- en jeugdverenigingen

De gemeenteraad van 14 december keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zonevreemde Recreatie’ goed. Een plan waarin we sterk rekening houden met een goede afstemming van activiteiten op hun omgeving. Het resultaat zijn verscheidene regularisaties van recreatiegebied met zelfs uitbreidingsmogelijkheden. Het is een verademing voor verschillende sportclubs- en jeugdverenigingen die na enige tijd nu dan toch […]

Stad plant bos aan op drie locaties in Mechelen

Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

De laatste weken kwamen enkele initiatieven rond het beschermen van bestaande bosgebieden onder de aandacht, denken we maar aan de initiatieven rond het beschermen en beheren van het Zennebeemdenbos of het openstellen van het bos aan het Geerdegemkasteel. De ambitie blijft ook om bijkomende bosgebieden aan te planten. Op de grote realisaties, zoals het stadsbos […]

Domein Geerdegemkasteel wordt toegankelijk park

Open-Vld-Mechelen-Domein Geerdegemkasteel wordt toegankelijk park

De realisatie van een toegankelijk park aan de Zemstbaan was één van de ambities binnen het Parkenplan 2.0 uit het bestuursakkoord. Een samenwerkingsovereenkomst met Technopolis maakt dat nu mogelijk. Tegen de lente van 2021 wordt het 1,6 ha grote domein van het Geerdegemkasteel opgeknapt en toegankelijk gemaakt voor bezoekers, zonder te raken aan het ruwe […]

Mechelen denkt na over de ruimte van de toekomst

Mechelen denkt na over de ruimte van de toekomst

Met de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Mechelen wenst het stadsbestuur van Mechelen een beleidsdocument op te maken, dat als basisvisie zal gehanteerd worden voor het ruimtelijke beleid dat de stad de komende jaren wil voeren. Om tot een goed en bruikbaar beleidsplan te komen, gaat de stad op zoek naar een externe procesbegeleider en […]