Begijnenstraat Tussen Vismarkt En Toren Groener, Toegankelijker En Veiliger

De werken in de Begijnenstraat zijn achter de rug. Deze historische straat in het hart van Mechelen kreeg een grondige make-over, waardoor ze nu nog aangenamer is om door te fietsen of te wandelen. Stad en buurtbewoners organiseerden vandaag samen een feestelijk openingsmoment. De heraanleg van de Begijnenstraat richtte zich op het verbeteren van de […]

Omgevingsvergunning stadsvernieuwingsproject aan Zwartzustersvest goedgekeurd

De gebouwen van het oud ziekenhuis aan de Zwartzustersvest werden inmiddels afgebroken. De vrijgekomen ruimte moet plaats bieden aan het woonzorgcentrum Hof van Egmont, een private residentiële ontwikkeling, een ondergrondse (rotatie)parking en een publieke groene ruimte. De omgevingsvergunning werd recent goedgekeurd. Tussen juni en augustus vindt er een archeologisch onderzoek plaats. Streefdatum voor de verhuis […]

Dakterras van Parking Keerdok krijgt uitbater

Vanaf 8 juni wordt het dakterras van Parking Keerdok uitgebaat door L’histoire du lux, die er een sfeervolle pop-up opent. Mechelaars en bezoekers zullen er kunnen genieten van typische Mechelse streekproducten, terwijl ze uitkijken over het panoramische uitzicht van onze stad. De concessie is tijdelijk en loopt tot eind mei 2025. De skyline van Mechelen krijgt binnenkort […]

Ontwerp Hof van Egmont gaat voor groen en kwaliteit

Stad Mechelen wenst een kwalitatief stadsvernieuwingsproject op de site Hof van Egmont te ontwikkelen en zette de verouderde gebouwen vorig jaar te koop. In de toekomst komt hier een gemengd programma voor wonen, ondersteunende functies en buurtvoorzieningen. Acht ontwikkelaars dienden een voorstel in. Na een selectieprocedure kwam 3D Real Estate als laureaat uit de bus. […]

Omgevingsvergunning ingediend voor fiets- en voetgangersbrug nabij De Borght

Begin februari werd de omgevingsvergunning ingediend voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Afleidingsdijle tussen Nekkerspoel-Borcht en de fietstangent aan de overzijde. De constructie over de Afleidingsdijle maakt deel uit van het grotere stadsvernieuwingsproject Nekker Nova, dat de stationsomgeving van Nekkerspoel moet opwaarderen en uit verschillende deelprojecten bestaat. De stad plaatste deze week een […]

Wijkbewoners bepalen mee nieuw kleurkunstwerk voor tunnel Nekkerspoelstraat

Het stadsbestuur van Mechelen wil van het gebied rond station Mechelen-Nekkerspoel een bruisende wijk maken. Een van de ambities is het realiseren van een aangenamere tunnel. Het moet een artistiek pareltje worden waarmee de wijk zich kan identificeren. Van de zeven kandidaten die een offerte hadden ingediend voor de uitvoering van een kleur- en lichtkunstwerk, […]

Afbraak Newtongebouw van start

Het Newtongebouw vlakbij de Sint-Romboutskathedraal, gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuwbouwproject met een horecazaak en tien ruime appartementen. De afbraakwerken starten op 8 januari en vormen de aanloop naar een bouwtraject dat in principe een jaar in beslag zal nemen.

Masterplan Winketkaai creëert ruimte voor nieuwe sporthal en groen

Sportief gaat het Kangoeroes Mechelen Basket Mechelen voor de wind. Echter door het succes voldoet de meer dan 50 jaar oude sporthal op de Winketkaai, niet meer aan de huidige normen. De stad wenst een oplossing voor de verouderde sportinfrastructuur. Via een masterplanstudie kijkt de stad daarom uit naar de mogelijkheid van de bouw van […]

Aangepast ontwerp voor RUP Spreeuwenhoek Venne – bis

De stad Mechelen plant de realisatie van de woonbuurt Spreeuwenhoek – Venne. Het moet een groene parkwijk worden die het landelijk karakter van de buurt respecteert. Door de rechtsonzekerheid van het huidige RUP, besliste de stad om een nieuw RUP op te maken met een bijhorende MER-procedure (milieueffectenrapport). Na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad […]