Primeur op Werelddierendag: Mechelen ondertekent charter dierenwelzijn

fotoPB Werelddierendag ( charter )

Op zondag 4 oktober is het Werelddierendag, de feestdag voor alle dieren. We vieren dit met twee primeurs op Mechels grondgebied. Voor de eerste keer ooit organiseert stad Mechelen een feestelijke dag om Werelddierendag in de kijker te zetten. Daarenboven zal het op diezelfde dag voor het eerst een charter van dierenwelzijn ondertekent worden . […]

Geboorteloket in Mechels ziekenhuis AZ Sint-Maarten

foto geboorteloket

Vanaf maandag 5 oktober hoef je niet meer naar het stadhuis te komen om de geboorte van je kindje aan te geven. De aangifte zal vanaf nu in het ziekenhuis kunnen gebeuren. Veel efficiënter en minder belastend voor de kersverse ouders. Het initiatief van Stad Mechelen past perfect in de ambities van de Vlaamse regering. […]

Primeur: Mechels transitiehuis en dierenbescherming Mechelen starten samenwerking

foto PB Transitiehuis

Een deelnemer van het Mechels Transitiehuis wordt vrijwilliger bij Dierenbescherming Mechelen. De eerste contacten tussen beide organisaties lopen sinds december 2019. Schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke legt uit waarom ze de Dierenbescherming en het transitiehuis met elkaar in contact bracht: “Het idee was enkele maanden geleden ontstaan via een facebookvideo dat gemeenteraadslid El Morabet me […]

Het Predikheren is winnaar Onroerenderfgoedprijs 2020

Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Het Predikheren in Mechelen is de winnaar van de Onroerenderfgoedprijs 2020 en wint daarnaast ook de publieksprijs De Onroerenderfgoedprijs beloont recente realisaties op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg en archeologie. De editie van 2020 stond in het teken van erfgoed dat toegankelijk is voor het grote publiek. 43 kandidaten schreven zich in, waarna een onafhankelijk […]

Stad Mechelen verlengt jachtrechten voor onbepaalde duur

Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Stad Mechelen heeft beslist om de jachtrechten onder voorwaarde van een herenakkoord met de wildbeheereenheden te verlengen voor onbepaalde duur. Het besluit is genomen onder voorwaarde van het herenakkoord dat vorig jaar met de wildbeheereenheden werd afgesloten om niet te jagen op de vos, de ree, het hert, de grauwe gans, de smient en de kievit. De jachtpacht wordt niet meer aangerekend. Na overleg tussen de wildbeheereenheden, Natuurpunt, de land- en tuinbouwadviesraad en schepenen Koen Anciaux en […]

Voorbereidende werken voor nieuw buurtpark in Nekkerspoel

Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Het binnengebied tussen de Nekkerspoelstraat en de Paardenkerkhofstraat in Mechelen wordt een publiek toegankelijk park. Het was de wens van de vorige eigenares, mevrouw Maria Van Deyck, om van haar eigendommen een park te maken. Ze schonk de percelen bij haar overlijden in 2019 aan de Koning Boudewijnstichting, die de intentie heeft om ze in […]

Eenvoudiger belastingsysteem bij inname openbaar domein

Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Stad introduceert eenvoudiger belastingsysteem bij inname openbaar domein Stad Mechelen past de belasting op inname openbaar domein aan. Vanaf september zal het belastingsysteem eenvoudiger en interessanter worden voor de burger. Ook zal er strikter gecontrontroleerd worden op juistheid en of de afspraken in de overeenkomst correct worden nageleefd. Voor inname van het openbaar domein voor […]

Kampioenenhuldiging voor de eerste maal ook digitaal

Open-vld-Mechelen- - Kampioenenhuldiging

Sportraad en sportschepen zetten sportlaureaten in de bloemetjes Vanavond ging de eerder uitgestelde kampioenenhuldigen dan toch door in de Raadszaal. Natuurlijk in een heel andere setting dan de oorspronkelijke opzet. Zo moest men zich helaas beperken tot 40 genodigden waaronder de genomineerden voor één van de stedelijke sporttrofeeën. “Om iedere sporter, familielid en geïnteresseerde Mechelaar alsnog te betrekken kon men voor het eerste jaar op rij digitaal de huldiging meevolgen. Daarnaast is er voor de andere 71 afwezige sportkampioenen een alternatief bedacht. Zo zal de sportschepen de bekers, medailles en attenties […]

Buurtsport Mechelen pakt uit met de Mobiele SportTruck

Open-vld-Mechelen- - Mobiele Sporttruck

Buurtsport Mechelen pakt met de Mobiele SportTruck uit met een primeur Dankzij de Koning Boudewijnstichting beschikt Buurtsport Mechelen sinds kort over een mobiele SportTruck, een gepimpte trailer ingericht met sport-, spel- en didactisch materiaal. Een SportTruck die zich vooral zal richten naar kinderen en jongeren uit kansengroepen. Vandaag werd hij officieel geopend tijdens de kick-off door de schepen van Sport, Jeugd en Preventie Abdrahman Labsir en meteen getest door de aanwezige kinderen en jongeren. De kick-off […]

Lokale kunstenaar maakt muurschildering in Blauwhondstraat

Open-vld-Mechelen- - Blauwhondstraat

Vandaag is kunstenaar Jonas Tuch gestart met zijn mural in de Blauwhondstraat. Het is niet zomaar een muurschildering want we geven als stad hiermee enerzijds speelkansen en toonmogelijkheden aan lokale kunstenaars en anderzijds worden de muren opgewaardeerd en opgefrist. Het is een realisatie dat van start gaat na een participatietraject met de buurtbewoners en de kunstenaar. Graffitiplan Het project is […]